Afkoop in stamrecht B.V. ondergebrachte stamrechten

In 2014 kunnen stamrechten in eigen beheer die zijn ontstaan in het kader van de omzetting van een ontslagvergoeding onder voorwaarden tegen een korting van 20% worden afgekocht; in box 1 wordt bij afkoop slechts 80% van de waarde in aanmerking genomen. .

In de Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014 is onlangs geregeld dat voor deze 80%-regeling slechts in aanmerking komen aanspraken die voldoen aan de voorwaarde dat het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is betaald. Werknemers die dachten tot 1 januari 2014 de tijd te hebben om de ontslaguitkering te regelen en die vervolgens in 2014 weer af te kopen, hebben dus aanmerkelijk minder tijd. In veel gevallen zal het daarom niet meer lukken om in 2014 in aanmerking te komen voor afkoop met 20% korting.

Overigens neemt de fiscus het standpunt in dat gekeken moet worden naar (80% van de) waarde van de stamrechtverplichting en niet naar het bedrag dat door de stamrecht B.V. kan worden uitbetaald. Dit houdt in dat ingeval van onderdekking in de stamrecht-B.V., bijvoorbeeld door beleggingsverliezen, afkoop feitelijk geen optie lijkt.