Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve