Belastingplan 2015

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet het belastingplan 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

Een aantal belangrijke punten uit dit plan zijn de volgende.
• De gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Er wordt een begrip “meest vergelijkbare dienstbetrekking” geïntroduceerd. De regel dat het loon minimaal gesteld wordt op het hoogste loon van de overige werknemers, wordt aangepast. De doelmatigheidsmarge van 30% van de gebruikelijkloonregeling wordt verlaagd naar 25%. Voor 2015 geldt overgangsrecht. Wat ons betreft is dit een slecht voorstel, wat de ongelijkheid in fiscale belastingdruk tussen DGA’s en eenmanszaken/privé ondernemers nog groter maakt en wat tot de nodige discussies met de belastingdienst zal leiden, waar DGA’s niet op zitten te wachten. Daarnaast ligt aan het voorstel nog meer dan voorheen het uitgangspunt ten grondslag dat de DGA als “gewone” werknemer wordt beschouwd. Dat is hij niet; de DGA is een ondernemer die om vaak goede redenen ervoor gekozen heeft om zijn onderneming in de vorm van een BV.
• Deelnemers aan de levensloopregeling die in 2013 geen gebruik maakten van de 80%-regeling krijgen in 2015 een nieuwe mogelijkheid hiervan gebruik te maken.
• De werkkostenregeling (WKR) wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Er wordt een beperkt noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Er komt een jaarlijkse afrekensystematiek en ook een concernregeling. Er gaat een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten gelden. Daarnaast wordt het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen) weggenomen. Bij de implementatie en optimale inrichting van de WKR in uw situatie helpen wij u graag.
• |Het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015. De maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden wordt verlengd van tien naar vijftien jaar.
• De verlenging van de termijn van de renteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning, en de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning, worden structureel gemaakt.

Bron: Belastingplan 2015