BTW belaste verhuur door stichting aan vereniging van een kunstgrasveld volgens rechtbank Gelderland geen misbruik van recht

Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gedaan over sport en BTW. .De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een stichting wordt opgericht die zich gaat bezighouden met de aanleg en exploitatie van een kunstgrasveld.

De inspecteur was niet akkoord gegaan met de door een voetbalvereniging geïnitieerde stichting ter exploitatie van een kunstgrasveld. De Stichting verhuurde de velden BTW belast aan de vereniging en had op grond daarvan de BTW voorbelasting op de aanlegkosten afgetrokken. De inspecteur weigerde de aftrek van voorbelasting met de volgende argumenten:
– de stichting dient te worden vereenzelvigd met de voetbalvereniging;
– er is geen duurzame exploitatie;
– er is sprake van misbruik van recht.

Deze argumenten worden door de rechtbank verworpen. De rechtbank acht aannemelijk dat voor de stichting nog andere verklaringen zijn dan het belastingvoordeel. Bij de oprichting van de stichting waren ook andere belanghebbenden betrokken, te weten een basisschool en andere verenigingen binnen de dorpsgemeenschap. Gelet ook op het feit dat de stichting inmiddels inderdaad belaste omzet realiseert uit verhuur aan veel verschillende gebruikers zonder dat is gebleken dat de stichting abnormaal lage prijzen vraagt of ongebruikelijke voorwaarden hanteert, is geen sprake van een louter gekunstelde constructie.

Wij verwachten dat tegen deze uitspraak nog cassatie bij de Hoge Raad zal worden ingesteld bij de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Gelderland 19 november 2013, nr. 13/4182