BUA geldt met ingang van 2013 (weer) voor loon in natura

Voor “loon in natura” moet op basis van het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) toch een correctie plaatsvinden op de BTW voorbelasting. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist(in casu ging het om aan de werknemers ter beschikking gestelde mobiele telefoons). Ook besliste de Hoge Raad dat de zogenoemde kantineregeling (het verstrekken van spijzen en dranken tegen een niet-kostendekkende vergoeding aan het personeel) niet in strijd is met het EU-recht.

Op basis van eerder jurisprudentie van de Hoge Raad kon het standpunt worden ingenomen dat het BUA voor de categorieën “loon in natura” en “de verstrekking van goederen en diensten gebruikt voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel” niet zou hoeven worden toegepast. De Hoge Raad komt met deze beslissing terug op eerdere jurisprudentie, met name uit 2008. De Hoge Raad merkt nog wel op dat op basis van de rechtszekerheid de aftrek van btw op uitgaven voor ‘loon in natura’ dat vóór 2013 is uitgekeerd, niet kan worden nageheven. Voor het jaar 2012 kan (aangezien de aangifte BTW over het laatste kwartaal nog moeten worden ingediend, c.q. daartegen nog bezwaar kan worden gemaakt) correctie van voorbelasting ter zake van de categorie loon in natura achterwege blijven.

Met ingang van 2013 moet dus de BUA correctie op loon in natura worden toegepast.

Bron: Hoge Raad, 21-12-2012, nr. 10/04656.