Crisisheffing hoge lonen. Maak tijdig bezwaar!

Als u in 2012 werknemers in dienst had die meer dan € 150.000 verdienden, dan bent u als werkgever verplicht om als eindheffing 16% crisisheffing af te dragen over het loon boven € 150.000. Deze crisisheffing moet u verwerken in de aangifte loonheffingen over de periode waarin 31 maart 2013 valt.

Mogelijkerwijs is deze heffing strijdig met het Europees recht. Het Europees recht verbiedt namelijk de heffing met terugwerkende kracht als daar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. De crisisheffing in de loonbelasting voor werkgevers geldt vanaf 1 januari 2012. De heffing kwam echter pas aan de orde bij het Kunduz-akkoord dat in de loop van 2012 tot stand kwam. Vanwege deze materieel terugwerkende kracht is het denkbaar dat de heffing in strijd is met het Europees recht.

Tip
Wij raden derhalve aan om in voorkomend geval bezwaar te maken tegen de op aangifte afgedragen crisisheffing. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen.