Crisisheffing hoge lonen: ook voor 2013? Onbedoelde samenloop met opname levensloopsaldo

Aanvankelijk zou deze crisisheffing slechts voor het jaar 2012 van toepassing zijn. Onlangs heeft de Regering echter voorgesteld om deze crisisheffing ook voor 2013 te laten gelden.

Onbedoelde samenloop met eenmalige opname levensloopsaldo in 2013
Overigens kan zich in 2013 een onbedoelde samenloop voordoen met de levensloopregeling. Werkgevers namelijk ook met de crisisheffing worden geconfronteerd, indien werknemers die in 2013 normaliter een loon van minder dan € 150.000 zouden hebben, besluiten om gebruik te maken van de mogelijkheid om in 2013 het levensloopsaldo op te nemen. In 2013 is het mogelijk om het levensloopsaldo op te nemen, waarbij slechts 80% van de opname tot het loon hoeft te worden gerekend. Deze laatste maatregel was bedoeld om de consumptieve bestedingen te bevorderen, maar kan nu voor de werkgever desastreus uitpakken, voor zover het loon van de werknemer door de opname boven het bedrag van € 150.000 uitkomt. . Het is de vraag of Financiën nog iets gaat doen aan dit onbedoelde effect..