De jaarrekening: verplicht én zinvol

Veel ondernemers met een bv zien de jaarrekening als een verplichting; als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met de accountant te evalueren wat het afgelopen jaar je als ondernemer heeft gebracht. Daarnaast is het interessant om te zien wat jouw onderneming – in boekhoudkundig opzicht – waard is en hoe deze presteert ten opzichte van je concurrenten in de branche. Het gesprek gaat al snel over de toekomst en dan wordt het plotseling vele malen interessanter! En er zijn meerdere redenen waarom een jaarrekening verplicht én zinvol is.

Wat is een jaarrekening eigenlijk?

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt door het bestuur gebruikt om (financiële) verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, zoals: aandeelhouders, investeerders, banken, werknemers en de Belastingdienst. Ondernemers moeten bij de Kamer van Koophandel een sterk verkorte versie van de jaarrekening van hun bv neerleggen, die eenvoudig kan worden opgevraagd door dergelijke partijen.

De volgende zaken kunnen uit de jaarrekening worden afgeleid:

  • Het activiteitenniveau van de onderneming in termen van omzet;
  • De behaalde winst of het geleden verlies;
  • De partijen die belang hebben bij de jaarrekening;
  • De financiële gezondheid van de onderneming.

Verplicht: waarom?

Kortgezegd: het is belangrijk dat alle belanghebbenden de financiële stand van zaken kunnen bekijken. De jaarrekening is een verantwoordingsdocument dat laat zien hoe gezond een onderneming is. Een potentiële leverancier, nieuwe werknemer of bank die je leningaanvraag behandelt, vindt het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe je er in financieel opzicht voor staat. Het is essentieel voor ondernemers om zich te realiseren dat de onderneming van hen is, maar tegelijkertijd ook maatschappelijke relevantie heeft. Daarom hebben diverse partijen – van de Belastingdienst tot een kredietverzekeraar – recht op financieel inzicht in de onderneming.

Zinvol: voor wie?

Natuurlijk is een jaarrekening onmisbaar voor belanghebbende partijen. Maar ook de ondernemer heeft er baat bij. Eenmaal per jaar de tijd nemen om stil te staan bij je onderneming is geen overbodige luxe. Het is een moment waarop je verantwoording aflegt over het verleden. Daardoor ontdek je wat het afgelopen jaar je heeft gebracht en wat de onderneming waard is. Hieruit kunnen lessen worden getrokken die helpen bij het bepalen van een toekomstkoers. Uiteraard is het wel van belang dat je de jaarrekening snel maakt, omdat de toegevoegde waarde ervan afneemt naarmate de tijd verstrijkt.

Een deskundige helpende hand

Als ondernemer hoef je slechts eenmaal per jaar een jaarrekening te produceren. Daarom is het niet erg zinvol om je te verdiepen in de eisen waaraan deze moet voldoen en de mogelijkheden die er zijn omtrent presentatie en waardering. Het is dan ook raadzaam om het opmaken van een jaarrekening uit te besteden aan een professional die zich hier op dagelijkse basis mee bezighoudt. Een goede accountant stelt niet alleen een correcte jaarrekening op, maar gebruikt de hieruit voortvloeiende informatie ook als startpunt voor een prognose voor de toekomst. Zodat de ondernemer én belanghebbenden zowel achter- als vooruit kunnen kijken aan de hand van één document. Door snel een jaarrekening op te laten stellen laat je bovendien zien dat je de zaak onder controle hebt en dat je het belangrijk vindt om belanghebbenden te informeren.

Over de formaliteiten van een jaarrekening en de accountantscontrole vertellen we meer in een volgend artikel.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een gedegen jaarrekening of vind je dat het allemaal sneller of beter kan? Neem dan gerust eens contact met ons op.