Grip op administratie

In de basis vinden wij dat administratie bij het ondernemen hoort en dat het zelf gedaan zou moeten worden. Op administratief gebied bestaat onze rol veelal als deskundige op verslaggevingsgebied en ervaringsdeskundige op het gebied van het efficiënt inrichten van administraties met alle (ICT-) mogelijkheden. Wij coachen jouw financiële mensen met als doel om hun zelf te laten zorgen voor een betrouwbare en actuele administratie.

Het Spaarne Peil

Jouw administratie is een waardevol kompas voor jouw onderneming als de gegevens worden omgezet naar informatie. Administratie is ook bedoeld om te laten zien aan anderen hoe jouw onderneming ervoor staat. De jaarrekening is daarvoor het instrument. Wij vinden dat jouw administratie op het Spaarne Peil is als:

  • jouw banksaldo, de openstaande vorderingen, te betalen facturen altijd actueel zijn;
  • de jaarrekening en de halfjaar cijfers niet anders zijn dan jouw management informatie;
  • alle meest voorkomende handelingen als factureren en betalen mobiel gedaan kunnen worden
  • alles in één oogopslag inzichtelijk is
  • nooit meer gezocht hoeft te worden naar facturen
  • verrassingen niet voorkomen

Samenstellen jaarrekening

Het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie is de jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening, inclusief toelichting. Deze maken we deskundig voor jou op, waarbij we uiteraard voldoen aan alle regels.

Lees meerpijltje rechts

Administratie

Spaarne Accountants & Belastingadviseurs begeleidt je bij het optimaal inrichten van jouw financiële administratie.

Lees meerpijltje rechts

Samen naar het Spaarne Peil

Het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie is de jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening, inclusief toelichting.

Lees meerpijltje rechts

Deponeren en rapporteren

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle BV’s verplicht hun jaarrekeningen digitaal via XBRL te deponeren bij de kamer van koophandel. Voor ons een druk op de knop, voor jou veel overtype werk.

Lees meerpijltje rechts