Zekerheid voor anderen

Eerlijk is eerlijk: bestuurders zien accountantscontrole meestal als een verplichting. Het is onze missie om de accountantscontrole als wettelijke plicht vooral nuttig te laten zijn. Een goed uitgevoerde accountantscontrole biedt meer dan alleen een stempel op de jaarrekening. Accountantscontrole door Spaarne Audit is een thermometer voor jouw organisatie en een spiegel voor de ondernemer op bedrijfsmatig en financieel gebied. Wij maken jou los van zaken die langzaam in de dagelijkse praktijk zijn geslopen en risico’s die nu eenmaal bij het ondernemen horen.

Accountantscontrole van jouw jaarrekening of andere (financiële) verantwoordingen is veelal verplicht gesteld door de wetgever, banken, subsidieverstrekker en toezichthouders. Het meest bekend is de wettelijk verplichte accountantscontrole van je middelgrote onderneming.

Spaarne Audit beschikt over een Wta vergunning met nummer 13020014 voor het uitvoeren van wettelijke controles. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft het kwaliteitsstelsel van Spaarne Audit onderzocht en op 19 januari 2017 vastgesteld dat het stelsel voldoet aan de Wet op het accountantsberoep. Het register is te raadplegen op de website van de AFM. Wij hanteren deze hoge kwaliteitsstandaarden voor alle diensten van Spaarne Accountants & Belastingadviseurs en Spaarne Audit.

Over Spaarne Audit

Spaarne Audit is een frisse jonge accountantsorganisatie opgezet met de nieuwste technieken en controlemethoden. Samenwerking en elkaar wat gunnen zijn de sleutelwoorden. Samenwerking zien wij als de basis: met jou, jouw financiële mensen, onze IT partners en de experts in ons netwerk. Wij maken de missie concreet met de volgende diensten:

  • Wettelijke accountantscontrole door Spaarne Audit
  • Vrijwillige accountantscontrole of beoordeling
  • Assurance ontzorgen van collega kantoren
  • Eerste hulp bij oplevering jaarwerk
  • Specifieke onderzoeken
  • Subsidie controles

Wettelijke accountantscontrole door Spaarne Audit

De wetgever heeft jouw bedrijf of instellingen verplicht gesteld om de jaarrekening te laten controleren door een accountant.

Lees meerpijltje rechts

Vrijwillige controle of beoordeling

Als je niet aan de criteria voor middelgrote of grote rechtspersonen voldoet, kun jij een vrijwillige accountantscontrole laten uitvoeren om meer zekerheid te krijgen.

Lees meerpijltje rechts

Assurance ontzorgen van collegekantoren

Iedere accountant is verplicht om alle van toepassing zijnde controlestandaarden toe te passen en het bijbehorende kwaliteitsstelsel in te richten als zij assurance opdrachten uitvoeren.

Lees meerpijltje rechts

Eerste hulp bij oplevering jaarwerk

Het voorbereiden van de jaarrekeningcontrole vereist een grote inzet van jouw financiële mensen. De controlerend accountant vraagt nogal wat aandacht en tijd van jouw financiële mensen.

Lees meerpijltje rechts

Specifieke onderzoeken

De grote gereedschapskist die wij als controlerend accountants in de loop van de jaren hebben ontwikkeld gebruiken wij ook om onderzoeken uit te voeren.

Lees meerpijltje rechts

Subsidie controles

Een logisch onderdeel van veel subsidieregelingen is verantwoording achteraf over de besteding en de bereikte doelen. Wij bekijken de financiële verantwoording altijd samen met de werkelijk bereikte doelen.

Lees meerpijltje rechts