Rechtsvorm en structuur

Met een goed doordachte structuur kunnen aansprakelijkheids- en financiële risico’s worden beperkt. Wij vinden dat de structuur vooral functioneel moet zijn en daarnaast ook voor flexibiliteit en inzicht moet zorgen. Een paar voorbeelden van vraagstukken:

  • Bij welke winst in jouw onderneming/eenmanszaak is  het fiscaal interessant om de onderneming in te brengen in de BV?
  • Is de structuur niet nodeloos complex?
  • Een holdingstructuur beperkt de risico’s, de operationele activiteiten en het kapitaal worden gesplitst; daarnaast is een bedrijfsoverdracht makkelijk te realiseren.
  • Door keuze van een buitenlandse rechtsvorm, kun je het fiscale voordeel van het privé ondernemerschap in box 1 combineren met de beperkte aansprakelijkheid.

Bedrijfsadvies

  • Estate planning
  • Keuzes in rechtsvorm en structuur
  • Bedrijfsfinanciering
  • Begrotingen en prognoses
  • Bedrijfswaardering
Bekijken

Blijf op peil met het Spaarne nieuws

Neem contact met ons op