Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen