Goede urenadministratie is noodzaak voor onderbouwing lager gebruikelijk loon op grond van deeltijd werken

Een goede urenregistratie is noodzakelijk om een lager gebruikelijk loon in aanmerking te kunnen nemen wegens deeltijdwerken.

Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag. De zaak ging over een BV waarin een fysiotherapeutenpraktijk werd uitgeoefend. Alle aandelen van de BV waren in handen van een fysiotherapeut (dga) die daarvan ook de directeur was. In de praktijk werkten vier fysiotherapeuten mee in dienstverband. De inspecteur stelde dat het loon van de dag moest worden gesteld op het loon van de meest verdienende fysiotherapeut in dienstverband en legde een naheffingsaanslag loonheffingen op..

De BV maakte tegen de naheffing bezwaar en stelde onder meer dat de dga feitelijk in deeltijd had gewerkt. De dga had minimaal 130 dagen in het buitenland verbleven. Verder stelde de BV dat de dga vanwege zijn leeftijd (68 jaar) en gezondheidstoestand niet meer in staat zou zijn om het aantal declarabele uren (1.790 uren) te werken waarop het gebruikelijke loon is gebaseerd.

Het hof besliste dat op de dga de bewijslast rustte om dat aannemelijk te maken. Het hof stelde vast dat geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bestond tussen de bv en de dga. Ook kon de dga geen verifieerbaar inzicht geven in de uren die hij als fysiotherapeut in de praktijk had gewerkt en hoe deze werkzaamheden zich verhielden tot de werkzaamheden van andere in zijn praktijk werkzame fysiotherapeuten. Het hof achtte de dga niet in zijn bewijslast voor een lager gebruikelijk loon geslaagd.

Bron: Hof Den Haag, 29-8-2012, nr. 11/00687 (gepubliceerd 7-1-2013).