Spaarne Accountants & Belastingadviseurs is lid van NOB, de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. NOB-leden zijn gebonden aan strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak. Als belastingadviseur dienen ze voor alles het belang van hun cliënten, voor wie ze – altijd binnen de wettelijke grenzen – een fiscaal zo gunstig mogelijk resultaat proberen te bereiken.

Bezoek de website

Spaarne Accountants & Belastingadviseurs is lid van NBA, De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.

Bezoek de website

Blijf op peil met het Spaarne nieuws

Accountants moeten betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Zij mogen zich niet laten leiden door commerciële of persoonlijke belangen. Door toezicht te houden, zorgt de AFM ervoor dat accountants hun neutrale positie verstevigen. Hierdoor wordt het publieke belang gediend.

Bezoek de website

Neem contact met ons op