Hoofdlijnen belastingpakket 2013

Op 18 september 2012 hebben minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingpakket 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingpakket 2013 bevat voorstellen gericht op de vereenvoudiging van de belastingheffing, de bestrijding van fraude en constructies en de nog resterende bezuinigingsvoorstellen uit het Lenteakkoord, zoals de hypotheekrenteaftrek en de “forenzentaks”. .

Het Belastingpakket 2013 bevat voorstellen gericht op de vereenvoudiging van de belastingheffing, de bestrijding van fraude en constructies en de nog resterende bezuinigingsvoorstellen uit het Lenteakkoord, zoals de hypotheekrenteaftrek en de vergoeding van woon-werkverkeer. Hieronder volgt een greep uit de voorstellen.

Inkomstenbelasting

 • Beperking hypotheekrenteaftrek
 • Verhoging belastingtarief 1e en 2e schijf box 1-inkomen
 • Vereenvoudiging persoonsgebonden aftrek scholingsuitgaven

Loonbelasting

 • Aanpassing fiscale vergoeding woon-werkverkeer
 • Tegemoetkoming afstempelen pensioen in eigen beheer
 • Correctieberichten loonaangifte
 • Aanpassing werkkostenregeling

Vennootschapsbelasting

 • Afschaffing thincapregeling
 • Fiscale eenheid en flex-bv

Overdrachtsbelasting / verhuurderheffing (vastgoed)

 • Verlenging tegemoetkoming overdrachtsbelasting bij doorverkoop
 • Verhuurderheffing voor woningen in de gereguleerde sector
 • Voor losse aanhorigheid woning ook 2% overdrachtsbelasting

Bron: Tweede Kamer, 18-9-2012, nrs. 33402, 33403, 33404, 33405, 33406 en 33407.