Kilometers met de auto van de zaak vanaf vakantieadres naar een zakelijke afspraak waren zakelijke kilometers

In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag beslist dat vrijwel alle reiskilometers die een directeur-grootaandeelhouder (DGA)) in 2009 bij een vakantieonderbreking met de auto van de zaak maakte om op een plotselinge zakenafspraak te kunnen verschijnen, zakelijke kilometers waren en geen privékilometers. Daardoor bleef zijn privégebruik van de auto van de zaak onder de limiet van 500 km op jaarbasis waardoor een loonbijtelling wegens privégebruik van de auto in dat jaar achterwege kon blijven.

Tot de zakelijke reiskilometers met de auto van de zaak behoorden: de reiskilometers die vrienden van hem met zijn auto maakten om deze van zijn huisadres op zijn vakantieadres te krijgen; de reiskilometers die de DGA met die auto maakte om terug naar zijn huisadres te rijden om zich thuis te kunnen douchen en om te kleden ten einde in geschikte kleding de zakenrelatie te kunnen ontmoeten, de reiskilometers van zijn huisadres naar de zakelijke afspraak en de reiskilometers van de zakelijke afspraak naar zijn vakantieadres.
De reiskilometers die de DGA aan het einde van zijn vakantie met de auto maakte voor de terugkeer naar zijn huisadres, lagen naar het oordeel van het hof wel in de privésfeer. Daar deed niet aan af dat als de zakelijke afspraak niet had plaatsgevonden, de DGA de terugreis naar zijn huisadres wellicht met zijn boot had ondernomen. Het hof verklaarde het hoger beroep van de DGA gegrond en vernietigde de andersluidende uitspraak van Rechtbank Den Haag. Ook de door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting in verband met het vermeende privégebruik van de auto van de zaak boven de 500 km kon niet in stand blijven.

Bron: Hof Den Haag, 28-11-2012, nr. 11/00536 (gepubliceerd 1-2-2013).