MKB wordt Midden- en KleinBankiers

Goed ondernemerschap betekent in de basis doen waar je zelf goed in bent en waar nodig anderen inschakelen. Maar wat nou als die anderen de deur voor je neus dichtgooien? Dan zul je het dus toch zelf moeten doen of samenwerking moeten zoeken met gelijkgestemden.

Vorm van crowdfunding

Aan de ene kant zijn er namelijk veel MKB-bedrijven die een financiering nodig hebben maar bij de bank nul op rekest krijgen omdat deze partijen risicomijdend zijn. Aan de andere kant zijn er MKB-ers die juist geld ‘over’ hebben en dat graag willen laten renderen zonder naar de beurs te willen. De oplossing ligt eigenlijk voor de hand: steek elkaar de helpende hand toe. Crowdfunding en informeel investeren zijn niet voor niets sterk in opmars en dat geldt inmiddels ook voor bijvoorbeeld een sub-vorm als kredietunies. Het feit dat de kredietunies worden gesteund door het Ministerie van EZ, MKB Nederland en VNO/NVW maakt het nog meer het overwegen waard. De trend is dat vaker een mix ontstaat van dergelijke financieringsbronnen en gestapeld financieren.

Onderlinge solidariteit

Samen met de onlangs in onze eigen regio gestarte Kredietunie Kennemerland telt ons land al een kleine twintig van deze coöperatieve financieringsinstituten. Een kredietunie is ‘een non-profit coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas’. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers en is democratisch van opzet. Leningsaanvragen worden vooraf door het bestuur van de kredietunie beoordeeld op haalbaarheid voordat tot een lening wordt overgegaan. Een kredietgever kan op deze wijze een mooi rendement op zijn inleg krijgen. De rentebetaling en aflossing gaan direct na opname lopen. De kredietnemer kan daarnaast een stuk coaching van succesvolle ondernemers krijgen. Zowel voor de kredietgever als kredietnemer dus een win-win situatie.

Praat echter, voordat u zich in een nieuw financieel avontuur stort, altijd eerst eens met een van onze adviseurs. Wij hebben op onze beurt in de loop der jaren veel ‘krediet’ opgebouwd bij onze klanten en kredietgevers en dat is natuurlijk niet voor niets. Uit ervaring weten we welke informatie nodig is om tot een snelle en veelal succesvolle afwikkeling te komen. Als adviseur en sparringpartner houden wij voor onze klanten in elk geval altijd alle opties open en weten we telkens weer de meest geschikte partijen aan elkaar te koppelen.

Wilt u meer weten over deze of andere financieringsvormen of over onze dienstverlening in het algemeen? Neem dan contact op Spaarne Accountants & Belastingadviseurs.