Nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013

Onlangs is een geactualiseerd besluit verschenen naar aanleiding van wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting in verband met de nieuwe BTW factureringsregels in de Europese Unie. IN dit besluit wordt ingegaan op een aantal nieuwe regels voor facturering en het bijhouden van de administratie. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Selfbilling

Het si onder voorwaarden mogelijk dat de afnemers op naam en voor rekening van de leverancier een factuur opmaakt.

Factuurvereisten

Na 1 januari 2013 moet er op de factuur een duidelijke aanduiding worden opgenomen, als er sprake is van een vrijstelling, selfbilling of toepassing van een bijzondere regeling, bijvoorbeeld de margeregeling.

Elektronisch factureren

Na 1 januari worden de mogelijkheden om andere systemen voor elektronisch te factureren uitgebreid. Voorwaarde is dat sprake is van een bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor oplevert tussen een factuur en de verrichte prestatie. Bij twijfel is vooroverleg met de fiscus mogelijk.