Top 10 proposals from Prince’s Day 2021

24-09-2021

1. Untaxed homeworking allowance of € 2 From 1 January 2022 you can grant your employees an untaxed homeworking allowance of up to € 2 per day. This amount is based on a calculation by Nibud (National Institute for Family...

Lees meer

Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

24-09-2021

Belasting box 3 De...

Lees meer

Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

24-09-2021

Milieu-investeringsaftrek

Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

23-09-2021

Lage bijtelling over lagere cataloguswaarde

Lees meer

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

23-09-2021

Extra kosten De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. Let...

Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2021

22-09-2021

1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde...

Lees meer

Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

21-09-2021

Wetsvoorstel

Lees meer

Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

21-09-2021

Lening eigen woning bij familielid of eigen bv Voor aftrek van rente voor geldleningen voor uw eigen woning gelden een aantal voorwaarden. Als u geen geld leent van een financiële instelling, maar bijvoorbeeld van een familielid of...

Lees meer

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

20-09-2021

NOW Via de NOW kunt u...

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

20-09-2021

Bv raadzaam? Er kunnen...

Lees meer

Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16-09-2021

Gezonde lunch De...

Lees meer

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-09-2021

Gebruikelijk loon

Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021

15-09-2021

Óf u met belastingen...

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

14-09-2021

Motieven voor omzetting bv

Lees meer

Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog

14-09-2021

Stijging gemiddeld 17,2% en 7,7%

Lees meer

Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-09-2021

Vanaf 1 oktober nieuwe verplichtingen weer betalen

Lees meer

Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

13-09-2021

Voordeel voor bv

Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

09-09-2021

Verhoging vrije ruimte

Lees meer

Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

08-09-2021

Pensioen slechts deels uitbetaald

Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

08-09-2021

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees meer

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

07-09-2021

ARBO-voorzieningen

Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

07-09-2021

Wat is eigenrisicodragerschap?

Lees meer

U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

06-09-2021

Terugbetalen btw na één jaar

Lees meer

Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

06-09-2021

Bv berekent geen rente

Lees meer

Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB

02-09-2021

Ook voor ondersteuning bij uitvoering

Lees meer

Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug

01-09-2021

Lees meer

Subsidiepot voor elektrische auto leeg

01-09-2021

Subsidie De...

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

31-08-2021

NOW, TVL, Tozo en TONK

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 oktober 2021?

30-08-2021

Lees meer

Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1

30-08-2021

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

29-08-2021

Situatie tot 1 oktober 2021

Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

26-08-2021

Aanvraagperiode De...

Lees meer

Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september

26-08-2021

Strenge eisen aan ANBI's

Lees meer

Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september

25-08-2021

Subsidie voor welke...

Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

24-08-2021

TVL De TVL is een...

Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

24-08-2021

NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, met een omzetdaling van minstens 20% worden geconfronteerd. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten.

Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2021

23-08-2021

Lees meer

Vraag op tijd buitenlandse btw terug

23-08-2021

Buitenlandse btw

Lees meer

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2021

19-08-2021

Winst belast in de bv In...

Lees meer

Boete bij concurrentiebeding?

17-08-2021

Een boetebeding is een beding op basis waarvan er bij het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door de schuldenaar een boete verschuldigd is. Hierbij kan er sprake zijn van een boete die de ex-werknemer moet betalen, omdat de...

Lees meer

Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet!

16-08-2021

Vaak wordt...

Lees meer

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

12-08-2021

Incassobureaus werken vaak op...

Lees meer

Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding

10-08-2021

Voor de berekening van...

Lees meer

Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?

09-08-2021

Tip! Naast het gebruik van statistische gegevens kan ook het bijhouden van een rittenadministratie of gegevens op grond waarvan een redelijke schatting kan worden gemaakt over het...

Lees meer

Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet

05-08-2021

De regeling is met...

Lees meer

Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?

03-08-2021

Toegang tot theater plus drankje

Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

02-08-2021

TVL eerste kwartaal 2021 De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben. Van de vaste lasten wordt in het eerste kwartaal 2021, afhankelijk van...

Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29-07-2021

Heffing box 3 In...

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28-07-2021

Hoogte gebruikelijk loon

Lees meer

Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen

26-07-2021

Btw zonnepanelen

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

22-07-2021

Beperking tot 80% omzet

Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

21-07-2021

Levering binnen zeven maanden

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

21-07-2021

Subsidie

Lees meer

Voorkom een boete door te laat melden datalek

20-07-2021

Onlangs kreeg een groot bedrijf een boete van € 475.000 opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het te laat melden van een grootschalig datalek. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? Wanneer melding...

Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg

20-07-2021

De nieuwe regels hebben als...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief juli 2021

19-07-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Per 1 juli extra regels voor...

Lees meer

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

19-07-2021

Bijkomende dienst

Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?

19-07-2021

Online borrel

Lees meer

Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting

15-07-2021

Gedwongen verkoop woning

Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

14-07-2021

De wetgever heeft in...

Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga

14-07-2021

Wet excessief lenen

Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?

13-07-2021

Een werknemer wiens functie...

Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13-07-2021

Gebruik in eigen bedrijfsproces

Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

12-07-2021

Voor de vervroegde...

Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

12-07-2021

Wie wordt eigenaar? Als u een zaak vergoedt aan uw werknemer, koopt de werknemer de zaak en betaalt u het aankoopbedrag aan hem terug. De werknemer is dan ook de eigenaar. Bij verstrekken koopt u de zaak en geeft u deze aan de werknemer....

Lees meer

Houd als dga privézaken gescheiden van de bv

08-07-2021

Bv of dga?

Lees meer

Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?

07-07-2021

Wie is de afnemer?

Lees meer

Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?

07-07-2021

Fiets van de zaak De overheid wil fietsen naar het werk stimuleren, reden waarom sinds 2020 een fiscaal vriendelijke regeling is getroffen voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak. Voor een ter beschikking gestelde fiets moet...

Lees meer

Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd

06-07-2021

Tozo bestaat uit twee onderdelen De Tozo heeft bestaat uit twee onderdelen. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud tot het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2021

06-07-2021

Let op! Daar waar regelingen (tijdelijk) zijn gewijzigd als gevolg van corona is dat in de tekst opgenomen. Deze advieswijzer is geschreven met de kennis t/m vrijdag 12...

Lees meer

Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september

05-07-2021

TVL De...

Lees meer

Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

05-07-2021

Aanpassing met terugwerkende kracht

Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2021

01-07-2021

Europese uitspraak

Lees meer

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

30-06-2021

NOW

Lees meer

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

30-06-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Lees meer

Pas op! Hoog btw-tarief bij digitaal cultureel evenement

29-06-2021

Dat scheelt behoorlijk!...

Lees meer

Aanvraag NOW Q3 start 5 juli

29-06-2021

NOW  De NOW vergoedt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij een geringer omzetverlies, krijgt u naar rato minder NOW. Bij 60% omzetverlies bijvoorbeeld 60% x 85% = 51% NOW.

Lees meer

Uitbreiding en verlenging kredietregelingen corona

28-06-2021

Welke regelingen? De...

Lees meer

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid

28-06-2021

Energie-efficiëntie

Lees meer

TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

25-06-2021

TVL Via de TVL komt...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief juni 2021

24-06-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Meer duidelijkheid over berekenen...

Lees meer

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

24-06-2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

23-06-2021

Uitstel verlengd

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2021

23-06-2021

Is (een deel van) het door u...

Lees meer

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

23-06-2021

Consultant op locatie

Lees meer

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

22-06-2021

Coronabanen in de zorg

Lees meer

Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan

22-06-2021

Aflossen vanaf 1 oktober 2022

Lees meer

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

21-06-2021

Hoeveel subsidie?

Lees meer

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

21-06-2021

In een aan de...

Lees meer

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

17-06-2021

Als een werkgever in de dertiende...

Lees meer

Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?

16-06-2021

Btw zonnepanelen

Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

16-06-2021

Omvang afhankelijk van aantal aanvragen

Lees meer

Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

15-06-2021

Uitleg OSS-systeem Het...

Lees meer

Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

14-06-2021

Schrappen BIK Eerder...

Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2021

14-06-2021

Investeren in eigen bedrijfspand

Lees meer

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

11-06-2021

Derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020)

Lees meer

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

10-06-2021

Wet tegemoetkomingen loondomein

Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2021

10-06-2021

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Let op! Vanwege de coronacrisis...

Lees meer

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

09-06-2021

Gegevens raadplegen

Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2021

08-06-2021

Rekensom is niet eenvoudig

Lees meer

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

08-06-2021

Begeleiding De...

Lees meer

Andere berekeningsmethode btw bloemist

07-06-2021

Meerdere btw-tarieven

Lees meer

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor

07-06-2021

Voorbeeld van verduurzamen van sociale huurwoningen is ze aardgasvrij te maken. U kunt de vermindering verhuurderheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (

Lees meer

Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie

04-06-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

04-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

03-06-2021

Derdenverklaring

Lees meer

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

03-06-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

02-06-2021

BIK De BIK was bedoeld...

Lees meer

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

02-06-2021

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Lees meer

Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning

02-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Startersregeling TVL nu aan te vragen

01-06-2021

TVL De regeling is...

Lees meer

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

01-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

31-05-2021

Steunmaatregelen De...

Lees meer

Vrij snel herstel voor groot deel logistiek

31-05-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis

28-05-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2021

27-05-2021

Lees meer

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

27-05-2021

De verschillen binnen de detailhandel waren dus opnieuw groot. Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

26-05-2021

Middelingsregeling De...

Lees meer

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

26-05-2021

Gemiddeld steeg de omzet in 2020 met 0,6 procent, versus +6 procent een jaar eerder. De winstgroei kwam uit op ruim 9 procent, tegenover ruim 14 procent in het voorgaande jaar. De winstgroei van ruim 9 procent is wel het laagste percentage in...

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2021

25-05-2021

Fasen van bedrijfsoverdracht

Lees meer

TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen...

25-05-2021

Omzetverlies minstens 30% De keuze kan een belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in het tweede kwartaal van 2019 te...

Lees meer

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

21-05-2021

Wet verbetering poortwachter

Lees meer

MKB Nieuwsbrief mei

20-05-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei...

Lees meer

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

20-05-2021

Zelfstandig of niet?

Lees meer

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

20-05-2021

Let op! De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht. Subsidieregeling 

Lees meer

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

19-05-2021

Giftenaftrek

Lees meer

Nieuwe meetmethode BPM niet strijdig met Europees recht

18-05-2021

Zelfde auto, meer BPM In...

Lees meer

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht...

18-05-2021

Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?

Lees meer

Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang

17-05-2021

Sluiting kinderopvang

Lees meer

Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

17-05-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd

12-05-2021

Vaste percentages voor jongere werknemers

Lees meer

Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

11-05-2021

Achtergrond In 2019...

Lees meer

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

10-05-2021

Vaccins De...

Lees meer

Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli

10-05-2021

Brief

Lees meer

Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei!

07-05-2021

TVL 

Lees meer

Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022

06-05-2021

Meerdere auto’s ter beschikking

Lees meer

Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

05-05-2021

Subsidie praktijkleren

Lees meer

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

04-05-2021

Elke particulier met...

Lees meer

Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?

04-05-2021

Hoogte gebruikelijk loon

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

03-05-2021

Tegemoetkoming NOW De...

Lees meer

Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen

03-05-2021

Iedere werknemer heeft recht op...

Lees meer

Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

30-04-2021

Energielabel C houdt in dat u per...

Lees meer

Geen aanpassing NOW voor amateursport

29-04-2021

NOW De NOW vergoed...

Lees meer

Belastingdienst zet beslag op loon deels stil

28-04-2021

Beslag op loon of uitkering

Lees meer

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct

26-04-2021

Voor werkgever en...

Lees meer

Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!

23-04-2021

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Lees meer

Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding

22-04-2021

Het ging hier om zes...

Lees meer

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

22-04-2021

De kosten zijn ook...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief april

21-04-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Extra opletten bij...

Lees meer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

21-04-2021

Wanneer noodzakelijk? ‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn werk niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. Als hij het werk in...

Lees meer

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

20-04-2021

Wat is inlenen? U bent...

Lees meer

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

20-04-2021

Er wordt dan al snel...

Lees meer

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

19-04-2021

Bijtelling

Lees meer

Zonder inschrijving KvK geen Tozo

19-04-2021

Tozo De Tijdelijke...

Lees meer

Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

15-04-2021

Voorwaarden

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

14-04-2021

De regeling geldt alleen...

Lees meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2021

14-04-2021

Private financiering

Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

13-04-2021

Urencriterium

Lees meer

Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag...

12-04-2021

Aangifte IB of voorlopige aanslag vóór 1 mei 2021

Lees meer

Kredietverlening vouchers reisbranche van start

12-04-2021

Vouchers reisbranche

Lees meer

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

09-04-2021

Ondernemersfaciliteiten

Lees meer

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

09-04-2021

Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2021

08-04-2021

Van inlenen is sprake als...

Lees meer

Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling

08-04-2021

NOW De NOW-regeling...

Lees meer

Belastingvrij fit blijven met personal coach?

07-04-2021

Belastingvrij vergoeden?

Lees meer

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

06-04-2021

LIV, jeugd-LIV en LKV

Lees meer

Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

06-04-2021

Waarom wijzigen deze regels?...

Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

02-04-2021

Niveau 3 Aanvragen...

Lees meer

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021

02-04-2021

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van...

Lees meer

Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees...

01-04-2021

Strafpunten

Lees meer

Financiële tegemoetkoming preventief testen

01-04-2021

Lees meer

Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen

31-03-2021

Tozo 4 De...

Lees meer

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

31-03-2021

Verkoopprijs Voor de...

Lees meer

Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf?

30-03-2021

Gebruik voor eigen bedrijf is privé

Lees meer

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021

30-03-2021

Loonkostenvoordelen

Lees meer

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

29-03-2021

Wat is innovatie?

Lees meer

MKB Nieuwsbrief maart 2021

22-03-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. TVL in tweede kwartaal naar...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief januari 2021

04-02-2021

Let op! In deze MKB-Nieuwsbrief hebben we bewust geen coronagerelateerde maatregelen, zoals de NOW 3.0, opgenomen. Dit komt omdat er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nieuwe of uitbreidingen van bestaande...

Lees meer

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28-05-2020

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen...

Lees meer

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28-05-2020

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021....

Lees meer

Derde wijziging eerste tranche NOW

28-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche...

Lees meer

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28-05-2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal...

Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28-05-2020

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen...

Lees meer

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25-05-2020

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan...

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20-05-2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte...

Lees meer

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20-05-2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland...

Lees meer

Nultarief btw op mondkapjes

14-05-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september...

Lees meer

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14-05-2020

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Thuiswerkdagen Doorbetaalde thuiswerkdagen worden...

Lees meer

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14-05-2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020...

Lees meer

Garantieregeling kleine ondernemers

14-05-2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De lening...

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14-05-2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is...

Lees meer

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal...

07-05-2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019...

Lees meer

Steunmaatregelen sportverenigingen

07-05-2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor kleine verenigingen; uitbreiding van het...

Lees meer

Aanpassingen in regeling NOW

07-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming...

Lees meer

Minimumlonen per 1 juli 2020

07-05-2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar...

Lees meer

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij...

07-05-2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht...

Lees meer

Ouderschapsverlof straks deels betaald

30-04-2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van voor- en...

Lees meer

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30-04-2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten...

Lees meer

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij...

30-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de...

Lees meer

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28-04-2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld...

Lees meer

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en...

Lees meer

Uitbreiding doelgroep Tozo

25-04-2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid. Toegevoegd worden zelfstandigen...

Lees meer

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23-04-2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een...

Lees meer

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen...

23-04-2020

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De oorspronkelijke regeling is op 31 maart 2020 met...

Lees meer

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23-04-2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt. Ondernemers in...

Lees meer

Nieuwsbrief Corona 31 maart 2020

01-04-2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW De uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is op 31 maart 2020 bekend gemaakt. Hierbij krijgen ondernemers die door het...

Lees meer

Spaarne is SRA gecertificeerd

04-03-2020

Lees meer

Dit kenmerkt de echte MKB Accountant

13-09-2017

Onze beroepsvereniging Novak laat zien wat de waarde van de MKB Accountant is. Wij vinden dat in de hele discussie over de toekomst van ons beroep de adviserende en soms confronterende rol ondersneeuwt. Deze video haalt juist deze belangrijke...

Lees meer

Spaarne in actie: Grachtenloop Haarlem 2017

06-07-2017

Spaarne in volle vaart langs het Spaarne Wat een mooi evenement is het toch: aangemoedigd door veel publiek hebben deze toppers de Haarlem Grachtenloop 2017 volbracht.

Lees meer

Laad meer nieuws