Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners...

05-08-2022

Zonder werkvergunning

Lees meer

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

04-08-2022

Waardecorrectie verhuurde woning

Lees meer

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

03-08-2022

NL leert door

Lees meer

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

02-08-2022

Rechtsherstel box 3

Lees meer

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

02-08-2022

Btw terugvragen

Lees meer

Btw bij korte verhuur woonruimte

01-08-2022

Verhuur woonruimte btw-vrijgesteld

Lees meer

Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout

01-08-2022

Niet bij kleine correcties, tenzij…

Lees meer

Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract

29-07-2022

Afkoopsom

Lees meer

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming

28-07-2022

CSRD

Lees meer

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn...

28-07-2022

Redelijke termijn

Lees meer

Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK

27-07-2022

Subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

Lees meer

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

26-07-2022

Tijdelijk verblijf

Lees meer

Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA

26-07-2022

Melden aan de Belastingdienst

Lees meer

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en...

25-07-2022

Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding De huidige ketenbepaling Verbod proeftijd korte tijdelijke contracten en volgende contracten Verbod concurrentiebeding in tijdelijke...

Lees meer

Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis?

25-07-2022

Werkkamer fiscaal aftrekbaar?

Lees meer

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

22-07-2022

Afschermen bij bedreiging

Lees meer

Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante...

22-07-2022

Wij gaan in op: Studiekostenbeding Loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten Verbod nevenactiviteitenbeding Uitbreiding informatieverplichting Nieuwe opzegverboden ...

Lees meer

Houd deadlines TVL in de gaten

21-07-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling...

20-07-2022

De Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding

Lees meer

Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen

20-07-2022

Werknemersverzoek beoordelen naar 'redelijkheid en billijkheid'

Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

19-07-2022

Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor...

Lees meer

Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof

19-07-2022

Hoge of lage premie Aof toepassen?

Lees meer

RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit

18-07-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?

18-07-2022

Meerdere auto’s, meerdere bijtellingen

Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

15-07-2022

Klachten van het mkb

Lees meer

Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)

15-07-2022

Voorwaarden renteaftrek

Lees meer

Additional obligations relating to on-call workers from August...

15-07-2022

'Unpredictable' working times

Lees meer

Is speculeren met cryptovaluta belast?

14-07-2022

Cryptovaluta

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022

14-07-2022

Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Van welke...

Lees meer

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030

13-07-2022

Onafhankelijk van plaats en tijdstip

Lees meer

IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers?

13-07-2022

Belast of niet?

Lees meer

Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon

12-07-2022

Minimumloon

Lees meer

Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3

11-07-2022

Verschillende opties

Lees meer

Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI

11-07-2022

ANBI's

Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022

11-07-2022

Btw terugvragen

Lees meer

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

08-07-2022

Collectiviteitskorting heeft nadelen

Lees meer

Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning

07-07-2022

EHerkenning

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2022

07-07-2022

Subsidieregeling Praktijkleren

Lees meer

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

06-07-2022

Modelovereenkomst

Lees meer

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

06-07-2022

Binnen een week

Lees meer

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

05-07-2022

Coronaschulden

Lees meer

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

05-07-2022

'Onvoorspelbare' arbeidstijdstippen

Lees meer

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

04-07-2022

Subsidieregeling Mijn digitale zaak

Lees meer

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

04-07-2022

Invorderingsrente

Lees meer

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

01-07-2022

Inhoud regeling

Lees meer

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

01-07-2022

Rechtsherstel box 3

Lees meer

Studiekostenbeding: wat verandert er?

30-06-2022

Tot nu toe

Lees meer

Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe

29-06-2022

Culturele giften

Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

28-06-2022

Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. In de praktijk komen veel werkgevers nevenwerkzaamhedenbedingen overeen. Daarin wordt een meldingsverplichting opgenomen voor de werknemer om...

Lees meer

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

28-06-2022

TVL

Lees meer

Toeslagen voor Oekraïners

27-06-2022

Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag

Lees meer

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

27-06-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Lees meer

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

24-06-2022

Grensarbeiders

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022

24-06-2022

Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder...

Lees meer

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

23-06-2022

Aanvraag start op 28 juni 2022

Lees meer

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

22-06-2022

Gehele woning verhuurd

Lees meer

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

22-06-2022

Aansluiting bij reguliere regelingen

Lees meer

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

21-06-2022

Minder werk door uitzonderlijke situatie

Lees meer

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

21-06-2022

Corona

Lees meer

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

20-06-2022

Jeugd-LIV

Lees meer

Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-06-2022

Gemengde kosten

Lees meer

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

17-06-2022

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie

16-06-2022

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

16-06-2022

Letselschadevergoeding door werkgever

Lees meer

BMKB-regeling verlengd

16-06-2022

Overheid staat borg

Lees meer

Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding

15-06-2022

Wat is een diepslaper?

Lees meer

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven...

15-06-2022

Dit blijkt uit het

Lees meer

De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

14-06-2022

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Termijn teruggave bpm bij export niet heilig

14-06-2022

Teruggave bij export

Lees meer

Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive

13-06-2022

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

13-06-2022

Managementovereenkomst

Lees meer

Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek

10-06-2022

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

09-06-2022

Doelgroep

Lees meer

Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

09-06-2022

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk

09-06-2022

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Lees meer

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

08-06-2022

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

08-06-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Het mkb staat voor grote uitdagingen

07-06-2022

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm

07-06-2022

Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid

Lees meer

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm

07-06-2022

Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid

Lees meer

Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven

03-06-2022

TVL

Lees meer

Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen

02-06-2022

BPM

Lees meer

Zonnepanelen: saldering en btw

01-06-2022

Salderingsregeling

Lees meer

Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen

01-06-2022

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te...

Lees meer

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

31-05-2022

Berekening gebruikelijk loon 2022

Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors...

31-05-2022

Overdrachtsbelasting

Lees meer

Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast

30-05-2022

Reiskosten werknemers

Lees meer

Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2

30-05-2022

Box 2

Lees meer

Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

25-05-2022

Zakelijk of niet?

Lees meer

Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

25-05-2022

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees meer

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

24-05-2022

TVL

Lees meer

Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box

23-05-2022

Rechtsherstel box 3

Lees meer

Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

23-05-2022

Rechtsherstel box 3

Lees meer

Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

23-05-2022

Voorjaarsnota

Lees meer

Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde

20-05-2022

Waardebepaling WOZ

Lees meer

Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

19-05-2022

Bpm

Lees meer

Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig

18-05-2022

TOZO

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein...

17-05-2022

Waardeoverdracht

Lees meer

Let op voorwaarden 30%-regeling

17-05-2022

30%-regeling

Lees meer

Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag

16-05-2022

Eurovergunning Nederlandse ondernemer

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd

16-05-2022

Wij geven u hierbij de nieuwe minimumloontabellen per 1 juli 2022. Vaste percentages voor jongere werknemers

Lees meer

Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep

13-05-2022

Reiskostenvergoeding in CAO

Lees meer

Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden

13-05-2022

Projectplan

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022

12-05-2022

Fasen van bedrijfsoverdracht

Lees meer

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

12-05-2022

Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit?

Lees meer

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

11-05-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

11-05-2022

Zero-emissiezone

Lees meer

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

10-05-2022

Maximale termijn twaalf maanden

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022

10-05-2022

Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht

Lees meer

TVL onbelast, maar wel opgeven

09-05-2022

TVL onbelast

Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

09-05-2022

Coronabanen in de Zorg (COZO)

Lees meer

AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens

06-05-2022

Voor wie?

Lees meer

STAP-budget tweede periode alweer op

06-05-2022

Stap-budget

Lees meer

Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden

05-05-2022

Partner in de erf- en schenkbelasting

Lees meer

Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for...

05-05-2022

Bill before the Lower House

Lees meer

Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties...

04-05-2022

Vaststelling omzetverlies voor TASO-regeling 

Lees meer

Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

04-05-2022

Groen licht EU

Lees meer

Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar

04-05-2022

Wegwezen na opladen

Lees meer

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

03-05-2022

Groen bouwmaterieel

Lees meer

Betere bescherming klanten webshop

02-05-2022

Welke bescherming?

Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

02-05-2022

UBO-register

Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2022

02-05-2022

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd?

Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via 'spaarvariant'

29-04-2022

Hoe wordt de mogelijke teruggave berekend?

Lees meer

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

29-04-2022

Gecombineerde opgave

Lees meer

Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere...

28-04-2022

Gewijzigd standpunt

Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022

28-04-2022

Rekensom is niet eenvoudig

Lees meer

2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

26-04-2022

STAP-budget

Lees meer

1 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

26-04-2022

STAP-budget

Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022

26-04-2022

Investeren in eigen bedrijfspand

Lees meer

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022

26-04-2022

Uiterste betaaldatum bepalend

Lees meer

TVL terugbetalen, hoe gaat dat?

25-04-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start

25-04-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

22-04-2022

Voorwaarden OVK

Lees meer

Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn

22-04-2022

Termijn opleggen definitieve aanslag

Lees meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022

22-04-2022

Private financiering

Lees meer

Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer

21-04-2022

Pensioenakkoord

Lees meer

Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3

21-04-2022

Arrest Hoge Raad

Lees meer

Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen

20-04-2022

Hoe is de winstvrijstelling geregeld?

Lees meer

Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten

20-04-2022

Parkeertarief plus boete

Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

19-04-2022

Dienstbetrekking

Lees meer

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

19-04-2022

Teveel ontvangen toeslag

Lees meer

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

15-04-2022

Belastingschulden

Lees meer

Geen precariobelasting zonder tarief

15-04-2022

Precariobelasting

Lees meer

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

15-04-2022

Geen verband met arbeidsrelatie

Lees meer

Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

14-04-2022

Arrest box 3

Lees meer

Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?

14-04-2022

Corona-belastingschulden

Lees meer

Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

14-04-2022

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Lees meer

Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal

13-04-2022

Btw-aangifte vanaf 2022

Lees meer

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

13-04-2022

Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding

Lees meer

Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en...

12-04-2022

1. De aanzegvergoeding

Lees meer

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

12-04-2022

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Lees meer

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

11-04-2022

Subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland

Lees meer

Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

11-04-2022

Koopkrachtdaling

Lees meer

Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend

08-04-2022

De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt welke reikwijdte de terugwerkende kracht volgens haar heeft. Sectorindeling

Lees meer

Informatieverplichting digitale platformen

08-04-2022

Digitale platformen

Lees meer

Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

07-04-2022

Inrichting werkkamer

Lees meer

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

07-04-2022

Zonder werkvergunning

Lees meer

Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen

06-04-2022

Zwakkere onderhandelingspositie

Lees meer

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022

06-04-2022

Wat is innovatie?

Lees meer

Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

05-04-2022

Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag

Lees meer

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022

05-04-2022

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen

Lees meer

Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente

04-04-2022

Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb?

Lees meer

Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen

04-04-2022

NOW

Lees meer

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

01-04-2022

Btw-verleggingsregeling

Lees meer

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

01-04-2022

Dubbele premies

Lees meer

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

31-03-2022

Aflossen

Lees meer

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

31-03-2022

Beslissing binnen acht weken

Lees meer

Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug

31-03-2022

Accijnsverlaging

Lees meer

Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug

31-03-2022

Accijnsverlaging

Lees meer

Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

30-03-2022

Recht op TVL?

Lees meer

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag

30-03-2022

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Wanneer bent u verplicht als werkgever een transitievergoeding te betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever...

Lees meer

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

29-03-2022

Betaald ouderschapsverlof

Lees meer

Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning

29-03-2022

E-Herkenning

Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

28-03-2022

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn...

Lees meer

Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

28-03-2022

Deep Tech Fonds

Lees meer

New investment fund for knowledge-intensive companies

28-03-2022

Deep Tech Fund

Lees meer

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

25-03-2022

Schenken aan kinderen

Lees meer

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

24-03-2022

Voorlopige aanslag

Lees meer

Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?

24-03-2022

Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA)

Lees meer

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

23-03-2022

Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2022

23-03-2022

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag ...

Lees meer

UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel

22-03-2022

Mislukt re-integratietraject

Lees meer

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

22-03-2022

Wat verandert er?

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld

21-03-2022

Voorwaarden

Lees meer

Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

21-03-2022

NOW tweede aanvraagperiode

Lees meer

Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april

18-03-2022

Betalingsonmacht

Lees meer

Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten

18-03-2022

Verkorting termijnen kiesrecht

Lees meer

Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

17-03-2022

UBO-register

Lees meer

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

17-03-2022

Verlaging btw op energie

Lees meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

17-03-2022

Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.  Loonkostenvoordelen

Lees meer

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022

17-03-2022

Het proces: wat, wanneer en door wie

Lees meer

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

16-03-2022

Thuiswerkvrijstelling

Lees meer

Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

15-03-2022

Is uw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geeft u aan én betaalt u dan uiterlijk 31 maart 2022. Eindheffing

Lees meer

Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door

15-03-2022

WBSO

Lees meer

Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

14-03-2022

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of...

14-03-2022

Wat is eigenrisicodragerschap?

Lees meer

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

14-03-2022

Ruisende inbreng

Lees meer

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

11-03-2022

Geruisloze inbreng

Lees meer

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

10-03-2022

Wanneer suppletieaangifte?

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

09-03-2022

Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024

Lees meer

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

09-03-2022

Alleen vanaf 2017

Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

08-03-2022

Verhoging

Lees meer

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

08-03-2022

SLIM

Lees meer

Minder hypotheek door auto via private lease

07-03-2022

Wijziging 2022: van 65% naar 100%

Lees meer

Advieswijzer Fiets van de zaak 2022

07-03-2022

Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets

Lees meer

Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

04-03-2022

Urencriterium

Lees meer

Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

03-03-2022

Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024

Lees meer

WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis

03-03-2022

Vergelijkingsmethode

Lees meer

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

02-03-2022

Gebruikelijk loon

Lees meer

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

02-03-2022

Geautomatiseerde loonadministratie

Lees meer

Advieswijzer Energielabel C kantoorpanden 2022

01-03-2022

Uitzonderingen

Lees meer

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

01-03-2022

TVL

Lees meer

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

28-02-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen

28-02-2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Extra tegemoetkomingen evenementensector

28-02-2022

Wanneer vergoeding?

Lees meer

Einde steunpakket corona in zicht

28-02-2022

Welke maatregelen beëindigd?

Lees meer

Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen

25-02-2022

Reiskosten 

Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2022

25-02-2022

Schenking

Lees meer

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

24-02-2022

STAP-budget

Lees meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2022

23-02-2022

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting...

Lees meer

Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar?

23-02-2022

Onterecht gefactureerde btw

Lees meer

Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar

22-02-2022

Voorwaarden beloning partner

Lees meer

Geen premies afdragen, geen NOW

22-02-2022

NOW

Lees meer

Heeft u al uw cryptocurrency opgegeven?

21-02-2022

Fiscus krijgt inzage

Lees meer

Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar

21-02-2022

30%-regeling

Lees meer

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

18-02-2022

Maximale duur werkvergunning naar drie jaar

Lees meer

Rules for granting work permit to foreign employees changed

18-02-2022

Maximum duration of work permit three years 

Lees meer

Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022

17-02-2022

Vrijwilligersregeling

Lees meer

Fiscus kan aangifte via eHerkenning niet verplichten

16-02-2022

EHerkenning

Lees meer

Vanaf 2025 afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

16-02-2022

Voorwaarden

Lees meer

Subsidie voor coronabanen in zorg opgeschort

15-02-2022

Wat valt onder de coronabanen?

Lees meer

Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt

15-02-2022

Hoe werkt de middelingsregeling?

Lees meer

NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen

14-02-2022

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Lees meer

Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet

14-02-2022

Schenkbelasting

Lees meer

Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend

11-02-2022

Verpachte grond

Lees meer

Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector

11-02-2022

Steun via fondsen

Lees meer

Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

10-02-2022

Wie betaalt nu verhuurderheffing?

Lees meer

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

10-02-2022

Gerichte vrijstelling tot 2022

Lees meer

Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

09-02-2022

Vervroegd aflossen

Lees meer

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

08-02-2022

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting Vanaf 2021 geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarden zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd...

Lees meer

Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

08-02-2022

Afbouw maximaal aftrektarief Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Zo is de hypotheekrente in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 vindt verdere...

Lees meer

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

07-02-2022

Arrest Hoge Raad Eind december vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europese recht. Die heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. De Hoge Raad is van mening dat...

Lees meer

Drempel dga-taks naar € 700.000

07-02-2022

Verhogen drempel Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat al langer op de plank ligt, is daarom...

Lees meer

Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer

04-02-2022

Computerbril Een computerbril is speciaal gemaakt voor de afstand tussen ogen en toetsenbord en beeldscherm. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als je zonder deze bril een foute werkhouding aanneemt. Eerdere...

Lees meer

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

03-02-2022

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2022 gebruikmaken van een aantal...

Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

02-02-2022

De regels op een rij Uitgangspunt van de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en...

Lees meer

Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder?

02-02-2022

Wat is het VCR-systeem? Voor het berekenen van de premies voor werknemersverzekeringen, de premie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en voor de berekening van de pensioenpremies gebruikt u de...

Lees meer

Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder

01-02-2022

Bpm-vergunninghouders In principe moet de aangifte van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden gedaan en de belasting worden betaald vóórafgaand aan de inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister....

Lees meer

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

31-01-2022

Coronamaatregelen Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis diverse maatregelen genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Een van de maatregelen was het verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. Net als een aantal...

Lees meer

Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

31-01-2022

Arrest Hoge Raad In het arrest van de Hoge Raad besliste onze hoogste rechter dat het huidige systeem van belastingheffing in box 3 met forfaitaire rendementen in strijd is met het Europese recht. Het systeem gaat er namelijk vanuit dat...

Lees meer

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

31-01-2022

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen. Omvang...

Lees meer

Advieswijzer Hybride werken 2022

28-01-2022

Wet flexibel werken Bij hybride werken is allereerst de Wet flexibel werken (Wfw) van belang. De Wfw geeft werknemers niet alleen het recht de werkgever te verzoeken de arbeidsduur aan te passen, ook kunnen ze een verzoek doen tot...

Lees meer

Per 1 februari subsidie OVK voor land- en tuinbouw aanvragen

28-01-2022

Aanvullende voorziening Omdat het steunmaximum voor land- en tuinbouwbedrijven volgens de TVL lager is dan voor andere ondernemingen, voorziet de OVK in een aanvullende voorziening. De volgens OVK en TVL gezamenlijk te ontvangen steun...

Lees meer

Let op als u uw voorlopige aanslag 2022 wijzigt

27-01-2022

Vergrijpboete? Wanneer u bij de aanvraag of een herzieningsverzoek van een voorlopige aanslag opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Deze boete kan oplopen tot maximaal 100% van...

Lees meer

Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan

26-01-2022

Wanneer subsidie? De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die uw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. U krijgt de subsidie alleen voor...

Lees meer

Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting

26-01-2022

VPB-vrijstelling geringe winsten

Lees meer

Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging

26-01-2022

VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar...

Lees meer

Deadline aanvraag NOW en TVL!

25-01-2022

NOW 7e periode De NOW, de tegemoetkoming in loonkosten, voor de 7e periode betreft november en december 2021. Deze kunt u via het UWV aanvragen tot en met 31 januari 2022. Voorwaarde is dat u in die maanden minstens 20% omzetverlies...

Lees meer

Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden

25-01-2022

Uitstoot als gevolg van zakelijk reizen De bij te houden uitstoot betreft al het zakelijke reizen van het personeel: dus zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen.  Wat moet worden bijgehouden? U...

Lees meer

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

25-01-2022

Wat is gewijzigd? Het oorspronkelijke standpunt was dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Hierop was daarom altijd de hoge AWf-premie van toepassing. Nu is bepaald dat een...

Lees meer

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

24-01-2022

Hoe was het voorheen geregeld? Tot en met 31 december 2021 moest een werkgever een werknemer voor wie hij loonkostensubsidie ontvangt bij ziekte, bij twee loketten ziek- en betermelden: bij het UWV (vanwege de no-riskpolis) én bij...

Lees meer

Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen

21-01-2022

Sportscholen beperkt geopend Vanwege corona waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. Veel sportscholen gingen toen over tot het aanbieden van...

Lees meer

Landbouwnormen 2021 bekend

21-01-2022

Onderverdeling De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij...

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

20-01-2022

Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat...

Lees meer

Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde

19-01-2022

Nieuwe WOZ-beschikking Eigenaren van een woning ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking in de bus met een nieuwe WOZ-waarde. Die waarde is bepaald op 1 januari van het voorafgaande jaar. De WOZ-beschikking voor 2022 gaat dus uit van de...

Lees meer

Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing

18-01-2022

Oordeel box 3-heffing De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het huidige systeem van de box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de...

Lees meer

Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd

18-01-2022

Energielijst Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze zijn energiebesparend ten opzichte van bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan en duurder in...

Lees meer

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

17-01-2022

Uitstel tot en met 31 januari 2022 Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 januari 2022 voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Het gaat dan om onder meer loonheffingen,...

Lees meer

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk...

17-01-2022

Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De huur van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verhuurder betekent een btw-vrijgestelde verhuur dat hij btw, die hij in verband met de verhuur betaalt, niet in...

Lees meer

Top 10 changes for employers in 2022

17-01-2022

1. Change to work-related expenses scheme (WKR) in 2022 With effect from 1 January 2022 the fixed budget under the work-related expenses scheme has been reduced again to 1.7% on the first € 400,000 of the wage bill. On the excess...

Lees meer

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto's

14-01-2022

Koop...

Lees meer

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

14-01-2022

Werkelijk gebruikelijk loon Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het...

Lees meer

Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever

13-01-2022

1. Wijziging werkkostenregeling 2022

Lees meer

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de...

13-01-2022

Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop...

Lees meer

Alleen vast loon bepalend voor toepassen '30%-regeling'

12-01-2022

30%-regeling

Lees meer

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

12-01-2022

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Lees meer

Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

11-01-2022

Voor wie? Werknemers...

Lees meer

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

11-01-2022

UBO UBO...

Lees meer

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

10-01-2022

Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft de auto van de zaak. U mag de btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren. In de regel bedraagt de correctie 2,7%...

Lees meer

Geen MIA meer voor elektrische personenauto

10-01-2022

Milieulijst Jaarlijks...

Lees meer

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

07-01-2022

Uurloongrenzen per 1 januari 2022

Lees meer

Fiscale behandeling grensarbeider verlengd t/m 31 maart 2022

06-01-2022

Thuiswerken niet anders belasten

Lees meer

Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog

05-01-2022

Meer subsidie beschikbaar

Lees meer

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap

04-01-2022

Fiscale faciliteiten voor landgoed

Lees meer

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

03-01-2022

Gedifferentieerde Whk-premie

Lees meer

Betalingsregelingen TVL verruimd

03-01-2022

TVL De TVL...

Lees meer

Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

30-12-2021

Compensatie Het...

Lees meer

Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

29-12-2021

Schijventarief

Lees meer

Subsidie elektrische auto aanvragen vanaf 3 januari 2022

28-12-2021

Omvang subsidie

Lees meer

Hoge Raad maakt korte metten met systeem vermogensbelasting

27-12-2021

Heffing box 3 De...

Lees meer

Is er ruimte voor een eindejaarsbonus?

24-12-2021

Vrije ruimte werkkostenregeling

Lees meer

Btw op zonnepanelen mogelijk naar 0%

23-12-2021

Niet alleen voor zonnepanelen

Lees meer

Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown

22-12-2021

NOW: verhoging maximaal omzetverlies

Lees meer

Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd

22-12-2021

De TVL,...

Lees meer

Viert u dit jaar toch kerst met uw personeel?

21-12-2021

Op de werkplek?

Lees meer

Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk

21-12-2021

Ook voor werklozen

Lees meer

TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december

20-12-2021

Omzetverlies De...

Lees meer

Rekenregels daglonen 2022 bekend

20-12-2021

Maximumdagloon omhoog

Lees meer

Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen

16-12-2021

NOW 3.1 De NOW 3.1...

Lees meer

Top 5 hoofdpunten regeerakkoord 2021 voor de ondernemer

15-12-2021

De partijen zetten in hun...

Lees meer

TVL vierde kwartaal nog vóór kerst aan te vragen

15-12-2021

TVL De tegemoetkoming...

Lees meer

Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022

15-12-2021

NOW 5 Voor de...

Lees meer

Uw kind geld lenen voor het kopen van een huis?

14-12-2021

Zakelijkheid voorop

Lees meer

Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

14-12-2021

Voorlopige aanslag

Lees meer

Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen

13-12-2021

Wat zijn de verschillen met de...

Lees meer

Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector

13-12-2021

Verlaging van meerkosten

Lees meer

RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021

09-12-2021

TVL De TVL,...

Lees meer

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en...

09-12-2021

Weet u het allemaal nog? Voor...

Lees meer

In 2022 strengere regels voor milieuzones

08-12-2021

Milieuzones

Lees meer

Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast

07-12-2021

Kosten wel aftrekbaar

Lees meer

Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang

07-12-2021

Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (TTKO)

Lees meer

TVL vierde kwartaal; de verschillen

06-12-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Lees meer

Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente

06-12-2021

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer

Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting?

02-12-2021

Voorwaarden

Lees meer

Speciale computerbril belastingvrij?

02-12-2021

Computerbril Bij...

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

01-12-2021

Gebruikelijk loon Het...

Lees meer

Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

01-12-2021

Reiskosten aftrekbaar?

Lees meer

Werkgeverspremies voor 2022 bekend

30-11-2021

De premie voor het...

Lees meer

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

30-11-2021

Belasting over aandelenopties

Lees meer

Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

28-11-2021

NOW Er komt voor de...

Lees meer

Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden!

26-11-2021

Voordeel KOR U kunt zich...

Lees meer

Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk

25-11-2021

Feest op de werkplek

Lees meer

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

24-11-2021

Woning en hypotheek in box 1

Lees meer

Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?

24-11-2021

Verhoging De verhoging...

Lees meer

Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

23-11-2021

Betaling aan derden Bij...

Lees meer

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

23-11-2021

Bijtelling auto

Lees meer

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

22-11-2021

Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de...

Lees meer

Aanspraak levensloop per 1 november belast

22-11-2021

Levensloopregeling

Lees meer

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

18-11-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Lees meer

Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

17-11-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De al aangekondigde steun via de VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door de al bekende steunmaatregel TVL. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemers die in het vierde kwartaal van dit...

Lees meer

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

17-11-2021

Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting....

Lees meer

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

16-11-2021

Modelovereenkomst

Lees meer

Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

16-11-2021

Korting 70%

Lees meer

Hoger Vpb-tarief in 2022

15-11-2021

Lager tarief over langere schijf

Lees meer

Beperk privéopnames vóór 1 januari

15-11-2021

Box 3 De...

Lees meer

Wat als een werknemer een passende functie weigert?

11-11-2021

Een werknemer wiens...

Lees meer

Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

10-11-2021

Bijtelling omhoog in 2022

Lees meer

Zonder controle eerdere jaren geen 'nieuw feit'

10-11-2021

Voortdurende verliezen niet opgemerkt

Lees meer

Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame?

09-11-2021

Reclamebelasting

Lees meer

Maximaliseer voordeel KIA

09-11-2021

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%....

Lees meer

Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien?

08-11-2021

Geruisloos doorschuiven

Lees meer

Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie

08-11-2021

Gratis bemiddeling In de...

Lees meer

Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve

04-11-2021

Herinvesteringsreserve (HIR)

Lees meer

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

04-11-2021

Gebruikelijk loon

Lees meer

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

03-11-2021

Compensatie loonkosten

Lees meer

Koop nog dit jaar elektrische auto

02-11-2021

Bijtelling verhoogd

Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

02-11-2021

Werkkostenregeling

Lees meer

Schenken op papier, waar moet u op letten?

01-11-2021

Schenken op papier

Lees meer

Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie

01-11-2021

Niet zo nauw

Lees meer

Correctie heffing box 3 door interen op vermogen

28-10-2021

Box 3 ter discussie

Lees meer

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel

27-10-2021

Loonkostenvoordeel

Lees meer

Advieswijzer Kantoor aan huis 2021

27-10-2021

Er is onder meer een...

Lees meer

Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd

26-10-2021

TVL De TVL is een...

Lees meer

Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

26-10-2021

Voorwaarden ontbinding bij frequent ziekteverzuim 

Lees meer

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen

25-10-2021

De WIA (Wet werk en...

Lees meer

Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed

25-10-2021

Inhoud BOR

Lees meer

Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet?

20-10-2021

Nieuwe steunmaatregelen: horeca en boekhandels

Lees meer

Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?

20-10-2021

Op hoofdlijnen Vanaf 1...

Lees meer

Top-10 Year-End Tips

19-10-2021

Please note:The government’s plans still have to be approved by the Lower and Upper House. 1. Buy an electric car quickly

Lees meer

Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal

19-10-2021

MIA Als een...

Lees meer

Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren

19-10-2021

In een zaak die eerder bij...

Lees meer

Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

18-10-2021

Aftrek hypotheekrente verder beperkt

Lees meer

Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer

18-10-2021

Wijziging btw op afstandsverkopen

Lees meer

Top 10 Eindejaarstips

14-10-2021

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog snel een elektrische auto

Lees meer

Vanaf 2022 hogere BPM

14-10-2021

Minder CO2-uitstoot

Lees meer

STAP in plaats van scholingsaftrek

13-10-2021

Scholingsaftrek vervalt

Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

12-10-2021

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Lees meer

Welke cao is op uw bedrijf van toepassing?

12-10-2021

Bij ondernemen hoort dat er...

Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

11-10-2021

Einde steunpakket

Lees meer

Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona

11-10-2021

Einde Tozo

Lees meer

Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022

07-10-2021

Fiscale eenheid De verruiming van de eerste tariefschijf tot € 395.000 zorgt ervoor dat in veel gevallen een fiscale eenheid minder aantrekkelijk wordt. Bij een fiscale eenheid kunnen de verbonden bv’s onderlinge winsten en...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief Special Miljoenennota 2022

06-10-2021

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord...

Lees meer

Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022

06-10-2021

Subsidie

Lees meer

Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt

06-10-2021

Werkkostenregeling

Lees meer

Vrije ruimte in 2022 weer beperkt

06-10-2021

Werkkostenregeling

Lees meer

Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk

05-10-2021

Werkgevers worden van...

Lees meer

Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag

04-10-2021

Kinderopvangtoeslag

Lees meer

Specifieke steun boekhandels vanwege corona

04-10-2021

Distributiekosten en kredietfaciliteit

Lees meer

Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

01-10-2021

TVL De TVL is een...

Lees meer

Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up

30-09-2021

Wachten op evaluatie De...

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021

30-09-2021

Er komen vragen op u af...

Lees meer

Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast

29-09-2021

Huidige regeling

Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen!

28-09-2021

NOW 1 Vanwege de...

Lees meer

Extra steun voor nachthoreca

27-09-2021

VLN De VLN...

Lees meer

Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek

27-09-2021

Zelfstandigenaftrek

Lees meer

Top 10 proposals from Prince’s Day 2021

24-09-2021

1. Untaxed homeworking allowance of € 2 From 1 January 2022 you can grant your employees an untaxed homeworking allowance of up to € 2 per day. This amount is based on a calculation by Nibud (National Institute for Family...

Lees meer

Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

24-09-2021

Belasting box 3 De...

Lees meer

Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

24-09-2021

Milieu-investeringsaftrek

Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

23-09-2021

Lage bijtelling over lagere cataloguswaarde

Lees meer

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

23-09-2021

Extra kosten De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. Let...

Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2021

22-09-2021

1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde...

Lees meer

Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

21-09-2021

Wetsvoorstel

Lees meer

Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

21-09-2021

Lening eigen woning bij familielid of eigen bv Voor aftrek van rente voor geldleningen voor uw eigen woning gelden een aantal voorwaarden. Als u geen geld leent van een financiële instelling, maar bijvoorbeeld van een familielid of...

Lees meer

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

20-09-2021

NOW Via de NOW kunt u...

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

20-09-2021

Bv raadzaam? Er kunnen...

Lees meer

Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16-09-2021

Gezonde lunch De...

Lees meer

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-09-2021

Gebruikelijk loon

Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021

15-09-2021

Óf u met belastingen...

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

14-09-2021

Motieven voor omzetting bv

Lees meer

Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog

14-09-2021

Stijging gemiddeld 17,2% en 7,7%

Lees meer

Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-09-2021

Vanaf 1 oktober nieuwe verplichtingen weer betalen

Lees meer

Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

13-09-2021

Voordeel voor bv

Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

09-09-2021

Verhoging vrije ruimte

Lees meer

Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

08-09-2021

Pensioen slechts deels uitbetaald

Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

08-09-2021

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees meer

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

07-09-2021

ARBO-voorzieningen

Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

07-09-2021

Wat is eigenrisicodragerschap?

Lees meer

U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

06-09-2021

Terugbetalen btw na één jaar

Lees meer

Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

06-09-2021

Bv berekent geen rente

Lees meer

Nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB

02-09-2021

Ook voor ondersteuning bij uitvoering

Lees meer

Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB

02-09-2021

Ook voor ondersteuning bij uitvoering

Lees meer

Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug

01-09-2021

Lees meer

Subsidiepot voor elektrische auto leeg

01-09-2021

Subsidie De...

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

31-08-2021

NOW, TVL, Tozo en TONK

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 oktober 2021?

30-08-2021

Lees meer

Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1

30-08-2021

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

29-08-2021

Situatie tot 1 oktober 2021

Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

26-08-2021

Aanvraagperiode De...

Lees meer

Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september

26-08-2021

Strenge eisen aan ANBI's

Lees meer

Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september

25-08-2021

Subsidie voor welke...

Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

24-08-2021

TVL De TVL is een...

Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

24-08-2021

NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, met een omzetdaling van minstens 20% worden geconfronteerd. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten.

Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2021

23-08-2021

Lees meer

Vraag op tijd buitenlandse btw terug

23-08-2021

Buitenlandse btw

Lees meer

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2021

19-08-2021

Winst belast in de bv In...

Lees meer

Boete bij concurrentiebeding?

17-08-2021

Een boetebeding is een beding op basis waarvan er bij het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door de schuldenaar een boete verschuldigd is. Hierbij kan er sprake zijn van een boete die de ex-werknemer moet betalen, omdat de...

Lees meer

Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet!

16-08-2021

Vaak wordt...

Lees meer

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

12-08-2021

Incassobureaus werken vaak op...

Lees meer

Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding

10-08-2021

Voor de berekening van...

Lees meer

Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?

09-08-2021

Tip! Naast het gebruik van statistische gegevens kan ook het bijhouden van een rittenadministratie of gegevens op grond waarvan een redelijke schatting kan worden gemaakt over het...

Lees meer

Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet

05-08-2021

De regeling is met...

Lees meer

Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?

03-08-2021

Toegang tot theater plus drankje

Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

02-08-2021

TVL eerste kwartaal 2021 De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben. Van de vaste lasten wordt in het eerste kwartaal 2021, afhankelijk van...

Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29-07-2021

Heffing box 3 In...

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28-07-2021

Hoogte gebruikelijk loon

Lees meer

Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen

26-07-2021

Btw zonnepanelen

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

22-07-2021

Beperking tot 80% omzet

Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

21-07-2021

Levering binnen zeven maanden

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

21-07-2021

Subsidie

Lees meer

Voorkom een boete door te laat melden datalek

20-07-2021

Onlangs kreeg een groot bedrijf een boete van € 475.000 opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het te laat melden van een grootschalig datalek. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? Wanneer melding...

Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg

20-07-2021

De nieuwe regels hebben als...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief juli 2021

19-07-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Per 1 juli extra regels voor...

Lees meer

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

19-07-2021

Bijkomende dienst

Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?

19-07-2021

Online borrel

Lees meer

Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting

15-07-2021

Gedwongen verkoop woning

Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

14-07-2021

De wetgever heeft in...

Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga

14-07-2021

Wet excessief lenen

Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?

13-07-2021

Een werknemer wiens functie...

Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13-07-2021

Gebruik in eigen bedrijfsproces

Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

12-07-2021

Voor de vervroegde...

Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

12-07-2021

Wie wordt eigenaar? Als u een zaak vergoedt aan uw werknemer, koopt de werknemer de zaak en betaalt u het aankoopbedrag aan hem terug. De werknemer is dan ook de eigenaar. Bij verstrekken koopt u de zaak en geeft u deze aan de werknemer....

Lees meer

Houd als dga privézaken gescheiden van de bv

08-07-2021

Bv of dga?

Lees meer

Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?

07-07-2021

Wie is de afnemer?

Lees meer

Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?

07-07-2021

Fiets van de zaak De overheid wil fietsen naar het werk stimuleren, reden waarom sinds 2020 een fiscaal vriendelijke regeling is getroffen voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak. Voor een ter beschikking gestelde fiets moet...

Lees meer

Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd

06-07-2021

Tozo bestaat uit twee onderdelen De Tozo heeft bestaat uit twee onderdelen. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud tot het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2021

06-07-2021

Let op! Daar waar regelingen (tijdelijk) zijn gewijzigd als gevolg van corona is dat in de tekst opgenomen. Deze advieswijzer is geschreven met de kennis t/m vrijdag 12...

Lees meer

Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september

05-07-2021

TVL De...

Lees meer

Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

05-07-2021

Aanpassing met terugwerkende kracht

Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2021

01-07-2021

Europese uitspraak

Lees meer

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

30-06-2021

NOW

Lees meer

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

30-06-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Lees meer

Pas op! Hoog btw-tarief bij digitaal cultureel evenement

29-06-2021

Dat scheelt behoorlijk!...

Lees meer

Aanvraag NOW Q3 start 5 juli

29-06-2021

NOW  De NOW vergoedt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij een geringer omzetverlies, krijgt u naar rato minder NOW. Bij 60% omzetverlies bijvoorbeeld 60% x 85% = 51% NOW.

Lees meer

Uitbreiding en verlenging kredietregelingen corona

28-06-2021

Welke regelingen? De...

Lees meer

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid

28-06-2021

Energie-efficiëntie

Lees meer

TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

25-06-2021

TVL Via de TVL komt...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief juni 2021

24-06-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Meer duidelijkheid over berekenen...

Lees meer

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

24-06-2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

23-06-2021

Uitstel verlengd

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2021

23-06-2021

Is (een deel van) het door u...

Lees meer

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

23-06-2021

Consultant op locatie

Lees meer

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

22-06-2021

Coronabanen in de zorg

Lees meer

Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan

22-06-2021

Aflossen vanaf 1 oktober 2022

Lees meer

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

21-06-2021

Hoeveel subsidie?

Lees meer

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

21-06-2021

In een aan de...

Lees meer

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

17-06-2021

Als een werkgever in de dertiende...

Lees meer

Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?

16-06-2021

Btw zonnepanelen

Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

16-06-2021

Omvang afhankelijk van aantal aanvragen

Lees meer

Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

15-06-2021

Uitleg OSS-systeem Het...

Lees meer

Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

14-06-2021

Schrappen BIK Eerder...

Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2021

14-06-2021

Investeren in eigen bedrijfspand

Lees meer

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

11-06-2021

Derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020)

Lees meer

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

10-06-2021

Wet tegemoetkomingen loondomein

Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2021

10-06-2021

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Let op! Vanwege de coronacrisis...

Lees meer

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

09-06-2021

Gegevens raadplegen

Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2021

08-06-2021

Rekensom is niet eenvoudig

Lees meer

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

08-06-2021

Begeleiding De...

Lees meer

Andere berekeningsmethode btw bloemist

07-06-2021

Meerdere btw-tarieven

Lees meer

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor

07-06-2021

Voorbeeld van verduurzamen van sociale huurwoningen is ze aardgasvrij te maken. U kunt de vermindering verhuurderheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (

Lees meer

Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie

04-06-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

04-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

03-06-2021

Derdenverklaring

Lees meer

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

03-06-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

02-06-2021

BIK De BIK was bedoeld...

Lees meer

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

02-06-2021

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Lees meer

Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning

02-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Startersregeling TVL nu aan te vragen

01-06-2021

TVL De regeling is...

Lees meer

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

01-06-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

31-05-2021

Steunmaatregelen De...

Lees meer

Vrij snel herstel voor groot deel logistiek

31-05-2021

Dit komt naar voren uit het nieuwe

Lees meer

Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis

28-05-2021

Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2021

27-05-2021

Lees meer

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

27-05-2021

De verschillen binnen de detailhandel waren dus opnieuw groot. Dit blijkt uit het nieuwe

Lees meer

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

26-05-2021

Middelingsregeling De...

Lees meer

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

26-05-2021

Gemiddeld steeg de omzet in 2020 met 0,6 procent, versus +6 procent een jaar eerder. De winstgroei kwam uit op ruim 9 procent, tegenover ruim 14 procent in het voorgaande jaar. De winstgroei van ruim 9 procent is wel het laagste percentage in...

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2021

25-05-2021

Fasen van bedrijfsoverdracht

Lees meer

TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen...

25-05-2021

Omzetverlies minstens 30% De keuze kan een belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in het tweede kwartaal van 2019 te...

Lees meer

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

21-05-2021

Wet verbetering poortwachter

Lees meer

MKB Nieuwsbrief mei

20-05-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei...

Lees meer

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

20-05-2021

Zelfstandig of niet?

Lees meer

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

20-05-2021

Let op! De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht. Subsidieregeling 

Lees meer

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

19-05-2021

Giftenaftrek

Lees meer

Nieuwe meetmethode BPM niet strijdig met Europees recht

18-05-2021

Zelfde auto, meer BPM In...

Lees meer

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht...

18-05-2021

Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?

Lees meer

Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang

17-05-2021

Sluiting kinderopvang

Lees meer

Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

17-05-2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd

12-05-2021

Vaste percentages voor jongere werknemers

Lees meer

Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

11-05-2021

Achtergrond In 2019...

Lees meer

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

10-05-2021

Vaccins De...

Lees meer

Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli

10-05-2021

Brief

Lees meer

Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei!

07-05-2021

TVL 

Lees meer

Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022

06-05-2021

Meerdere auto’s ter beschikking

Lees meer

Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

05-05-2021

Subsidie praktijkleren

Lees meer

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

04-05-2021

Elke particulier met...

Lees meer

Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?

04-05-2021

Hoogte gebruikelijk loon

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

03-05-2021

Tegemoetkoming NOW De...

Lees meer

Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen

03-05-2021

Iedere werknemer heeft recht op...

Lees meer

Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

30-04-2021

Energielabel C houdt in dat u per...

Lees meer

Geen aanpassing NOW voor amateursport

29-04-2021

NOW De NOW vergoed...

Lees meer

Belastingdienst zet beslag op loon deels stil

28-04-2021

Beslag op loon of uitkering

Lees meer

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct

26-04-2021

Voor werkgever en...

Lees meer

Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!

23-04-2021

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Lees meer

Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding

22-04-2021

Het ging hier om zes...

Lees meer

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

22-04-2021

De kosten zijn ook...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief april

21-04-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. Extra opletten bij...

Lees meer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

21-04-2021

Wanneer noodzakelijk? ‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn werk niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. Als hij het werk in...

Lees meer

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

20-04-2021

Wat is inlenen? U bent...

Lees meer

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

20-04-2021

Er wordt dan al snel...

Lees meer

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

19-04-2021

Bijtelling

Lees meer

Zonder inschrijving KvK geen Tozo

19-04-2021

Tozo De Tijdelijke...

Lees meer

Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

15-04-2021

Voorwaarden

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

14-04-2021

De regeling geldt alleen...

Lees meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2021

14-04-2021

Private financiering

Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

13-04-2021

Urencriterium

Lees meer

Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag...

12-04-2021

Aangifte IB of voorlopige aanslag vóór 1 mei 2021

Lees meer

Kredietverlening vouchers reisbranche van start

12-04-2021

Vouchers reisbranche

Lees meer

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

09-04-2021

Ondernemersfaciliteiten

Lees meer

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

09-04-2021

Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2021

08-04-2021

Van inlenen is sprake als...

Lees meer

Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling

08-04-2021

NOW De NOW-regeling...

Lees meer

Belastingvrij fit blijven met personal coach?

07-04-2021

Belastingvrij vergoeden?

Lees meer

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

06-04-2021

LIV, jeugd-LIV en LKV

Lees meer

Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

06-04-2021

Waarom wijzigen deze regels?...

Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

02-04-2021

Niveau 3 Aanvragen...

Lees meer

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021

02-04-2021

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van...

Lees meer

Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees...

01-04-2021

Strafpunten

Lees meer

Financiële tegemoetkoming preventief testen

01-04-2021

Lees meer

Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen

31-03-2021

Tozo 4 De...

Lees meer

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

31-03-2021

Verkoopprijs Voor de...

Lees meer

Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf?

30-03-2021

Gebruik voor eigen bedrijf is privé

Lees meer

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021

30-03-2021

Loonkostenvoordelen

Lees meer

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

29-03-2021

Wat is innovatie?

Lees meer

MKB Nieuwsbrief maart 2021

22-03-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. TVL in tweede kwartaal naar...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief januari 2021

04-02-2021

Let op! In deze MKB-Nieuwsbrief hebben we bewust geen coronagerelateerde maatregelen, zoals de NOW 3.0, opgenomen. Dit komt omdat er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nieuwe of uitbreidingen van bestaande...

Lees meer

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28-05-2020

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen...

Lees meer

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28-05-2020

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021....

Lees meer

Derde wijziging eerste tranche NOW

28-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche...

Lees meer

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28-05-2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal...

Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28-05-2020

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen...

Lees meer

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25-05-2020

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan...

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20-05-2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte...

Lees meer

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20-05-2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland...

Lees meer

Nultarief btw op mondkapjes

14-05-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september...

Lees meer

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14-05-2020

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Thuiswerkdagen Doorbetaalde thuiswerkdagen worden...

Lees meer

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14-05-2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020...

Lees meer

Garantieregeling kleine ondernemers

14-05-2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De lening...

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14-05-2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is...

Lees meer

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal...

07-05-2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019...

Lees meer

Steunmaatregelen sportverenigingen

07-05-2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor kleine verenigingen; uitbreiding van het...

Lees meer

Aanpassingen in regeling NOW

07-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming...

Lees meer

Minimumlonen per 1 juli 2020

07-05-2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar...

Lees meer

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij...

07-05-2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht...

Lees meer

Ouderschapsverlof straks deels betaald

30-04-2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van voor- en...

Lees meer

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30-04-2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten...

Lees meer

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij...

30-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de...

Lees meer

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28-04-2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld...

Lees meer

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en...

Lees meer

Uitbreiding doelgroep Tozo

25-04-2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid. Toegevoegd worden zelfstandigen...

Lees meer

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23-04-2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een...

Lees meer

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen...

23-04-2020

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De oorspronkelijke regeling is op 31 maart 2020 met...

Lees meer

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23-04-2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt. Ondernemers in...

Lees meer

Nieuwsbrief Corona 31 maart 2020

01-04-2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW De uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is op 31 maart 2020 bekend gemaakt. Hierbij krijgen ondernemers die door het...

Lees meer

Spaarne is SRA gecertificeerd

04-03-2020

Lees meer

Dit kenmerkt de echte MKB Accountant

13-09-2017

Onze beroepsvereniging Novak laat zien wat de waarde van de MKB Accountant is. Wij vinden dat in de hele discussie over de toekomst van ons beroep de adviserende en soms confronterende rol ondersneeuwt. Deze video haalt juist deze belangrijke...

Lees meer

Spaarne in actie: Grachtenloop Haarlem 2017

06-07-2017

Spaarne in volle vaart langs het Spaarne Wat een mooi evenement is het toch: aangemoedigd door veel publiek hebben deze toppers de Haarlem Grachtenloop 2017 volbracht.

Lees meer

Laad meer nieuws