Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden