Pas uw pensioenbrief nog dit jaar aan!

In verband met de zogenoemde VPL wetgeving moeten pensioentoezeggingen nog dit jaar worden aangepast. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico dat de volledige pensioenaanspraak voor de waarde in het economische verkeer tegen 52% wordt belast, waarbij tevens nog 20% revisierente is verchuldigd. Dit risico geldt met name voor DGA’s met een pensioen in eigen beheer. Dat tijdige aanpassing van groot belang is blijkt uit een recent besluit van de Staatssecretaris naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, d.d. 5 november 2013, nr. 11/03084.

In de desbetreffende zaak was een pensioenregeling niet tijdig aangepast aan de in in 1999 ingevoerde Witteveen-normen. Op grond van de wet moet in zo’n geval over de werkelijke waarde van de aanspraken tegen 52% IB plus 20% revisierente worden afgerekend. Een redelijke aan doel en strekking beantwoordende uitlegging van de wet brengt volgens de Rechtbank echter mee dat alleen wordt geheven over het bovenmatige deel van de aanspraak. Bij deze overweging speelde een rol dat het onzuiver worden van de pensioenregeling niet was voortgevloeid uit een handelen van de dga maar uit een wetswijziging,. De inspecteur heeft geen beroep ingesteld vanwege het geringe budgettaire belang. De staatssecretaris heeft echter in een Besluit van 6 december jl. aangegeven dat hij het niet met deze uitspraak eens is en dat deze niet als richtsnoer mag worden genomen.

Besluit Staatssecretaris van Financien, d.d. 6 december 2013, nr. DGB 2013-6494