Boekhoudige pensioenvoorziening eigen beheer wijzigt door nieuwe verslaggevingsregels

In Nederland zijn er ongeveer 150.000 DGA’s met pensioen in eigen beheer. Deze pensioenvorm kan aantrekkelijk zijn omdat de pensioenpremies een fiscale aftrekpost vormen en tegelijkertijd voor de vennootschap behouden blijven.

De rechtspersoon die het pensioen heeft toegezegd neemt in haar jaarrekening en haar belastingaangifte een verplichting op, de voorziening pensioen in eigen beheer. Bijzonderheid bij het berekenen van de voorziening is dat de fiscale berekening doorgaans afwijkt van de commerciële waarde. Zo rekent de Belastingdienst met een rente van 4%, waar commercieel met een flink lager percentage wordt gerekend. Bij onze cliënten zien wij dat de commerciële waarde soms wel 3 keer hoger is dan de fiscale waarde.

pensioen

Voorheen had de DGA de mogelijkheid om de fiscale waarde ook toe te passen in zijn commerciële jaarrekening. Met RJ-Uiting 2014-4 is deze mogelijkheid met ingang van het boekjaar 2014 vervallen. Òf de ondernemer maakt een volledig commerciële òf een volledig fiscale jaarrekening. Beide jaarrekeningen kunnen er behoorlijk anders uit gaan zien. Zo kan opeens een langlopende actieve belastinglatentie ontstaan. De wijziging zelf kwalificeert als stelselwijziging. Bij wijze van uitzondering staat de RJ toe om de vergelijkende cijfers niet aan te passen.

Nadat begin dit jaar voormalig staatssecretaris Weekers van Financiën een steen in de vijver gooide met zijn suggestie om het pensioen in eigen beheer te vervangen door een fiscale pensioenreserve, vestigt de wijziging in de verslaggevingsregels weer de aandacht op het pensioen in eigen beheer. Volgens ons zijn de verslaggevingregels niet de grootste uitdaging. Belangrijker is hoe de DGA tijdig middelen vrijmaakt om zijn pensioen daadwerkelijk te kunnen betalen. Hoe zorgt de DGA ervoor dat tijdig middelen vanuit de werkmaatschappij naar de pensioen-BV komen? Heeft de DGA nog de ruimte om dividend uit te keren? Krijgt hij genoeg als hij zijn onderneming overdraagt? Wat gebeurt er na een scheiding? Zomaar wat vragen waar u tegenaan loopt. Voor nadere informatie en vrijblijvend advies ben u van harte welkom om contact op te nemen.