Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein