Stichtingen en verenigingen

Het besturen van stichtingen en verenigingen brengt ten opzichte van ondernemingen een extra dimensie met zich mee. Het behartigen van de belangen van leden, burgers en andere maatschappelijke instellingen neemt de plaats in van het eigendomsbelang.

Het decentralisatiebeleid van de overheid en het streven naar een ‘participatiemaatschappij’ zorgt ervoor dat stichtingen en verenigingen steeds belangrijker worden. Op financieel gebied laat het bezuinigingsbeleid echter wel zijn sporen na. Van stichtingen en verenigingen wordt verwacht dat zij met minder (subsidie-) middelen minimaal hetzelfde leveren. Stichtingen staan voor de uitdaging om hun toegevoegde waarde duidelijk te maken aan hun leden en subsidieverstrekkers. De tijd van lump-sum bedragen en vage verantwoordingen ligt ver achter ons. De belanghebbenden hebben recht op een verantwoording over het gevoerde beleid, de gerealiseerde doelen en de financiële stabiliteit. Wij hebben onze systemen zo ingericht dat alle kennis van uw bedrijf is verzameld op één plaats en wordt gebruikt voor de administratie, controle de aangiftes en eventuele aanvullende opdrachten. Wij zorgen ervoor dat de aangiftes zeer snel zijn geregeld nadat de jaarrekeningen klaar zijn. Jij wilt immers gewoon weer verder met ondernemen en vooruitkijken.

Wij leveren een bijdrage aan de doelstellingen van jouw stichting of vereniging door:

  • Accountantscontroles uit te voeren op jouw verantwoordingen zodat jij je naar jouw belanghebbenden en toezichthouders optimaal kunt verantwoorden. Wij beschouwen de financiële en inhoudelijke verantwoording als één geheel en kijken bij onze controle naar jouw gehele organisatie.
  • Te zorgen dat je fiscaal geen risico’s loopt. Op het kruisvlak van vrijwillige inzet, vrijgestelde prestaties en diensten in concurrentie komen bijzondere risico’s naar voren. Zorginstellingen lopen in toenemende mate aan tegen vennootschapsbelasting en btw. Verenigingen worden geconfronteerd met complexe btw en loonheffingen regelingen.
  • Jouw administratie zakelijk en actueel te houden. Penningmeesters bij verenigingen en financieel managers bij stichtingen hebben veel taken en verantwoordelijkheden. Als wij de administratie overnemen kan jouw penningmeester zich richten op zaken die echt belangrijk zijn.
  • Met name op het gebied van gezondheidszorg (huisartsenlaboratoria, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen) hebben onze partners veel ervaring opgedaan. Ervaring die jou in deze roerige tijden van decentralisatie, prestatiebekostiging en marktwerking goed van pas komen.
  • Alle partners hebben ervaring als penningmeester bij verenigingen en zorgen tevens voor fiscale en administratieve diensten. De dynamiek van verenigingen is bij ons zeer bekend. Wij vinden dat verenigingen en stichtingen minimaal dezelfde professionaliteit verdienen.