Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving van 1 juli tot en met 31 december 2013 gepubliceerd

Op 2 juli heeft het ministerie van Financiën de eerder aangekondigde tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting gepubliceerd.

De regeling werkt in grote lijnen als volgt. Als u als ondernemer aanschafverplichtingen bent aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in nieuwe, kwalificerende bedrijfsmiddelen in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, kunt u, indien is voldaan aan de voorwaarden, direct tot maximaal 50% afschrijven van de aanschaffings- en voortbrengings-kosten (na aftrek van de restwaarde).
Om de regeling te mogen toepassen moet er verder een reële verwachting zijn dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen in uw eigen onderneming. Als dit achteraf gezien niet blijkt te zijn gebeurd, moet – bijzondere omstandigheden daargelaten – de willekeurige afschrijving worden teruggenomen in het boekjaar waar 31 december 2015 onderdeel van uitmaakt.

Verder geldt een bepaling dat u de reeds genoten willekeurige afschrijving op een bedrijfsmiddel moet terugnemen als u de bestemming van het bedrijfsmiddel zodanig wijzigt dat het niet meer voldoet aan de voorwaarden van willekeurige afschrijving. Het terugnemen van de willekeurige afschrijving houdt in dat u de boekwaarde van dat bedrijfsmiddel moet verhogen tot het niveau dat zou zijn bereikt als u niet willekeurig zou hebben afgeschreven.

Bron: Ministerie van Financiën, 28-6-2013, DB2013/335M