Verbouwingsdiensten kunnen voor de btw een afzonderlijk investeringsgoed zijn

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat verbouwingswerkzaamheden voor de btw een investeringsgoed kunnen vormen. Het moet dan gaan om verbouwingswerkzaamheden die uit duurzame aanpassingen en voorzieningen bestaan en die afzonderlijk dan wel tezamen een investeringsgoed vormen.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat voor zowel de duurzame als de niet-duurzame aanpassingen recht op aftrek van voorbelasting bestaat voor zover deze worden aangewend voor bedrijfsdoeleinden. Voor de niet-duurzame aanpassingen geldt dat de aftrek definitief wordt in het jaar van ingebruikname. Voor de duurzame aanpassingen geldt een herzieningstermijn.

Voor de praktijk roept dit een aantal vragen op: leidt de verbouwing tot een apart investeringsgoed? Ontstaat voor dit (nieuwe) investeringsgoed een eigen herzieningstermijn? Kunnen deze investeringsgoederen dan ook individueel worden geëtiketteerd? Indien u met deze vragen te maken heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen. .

Bron: Hoge Raad, 12-7-2013, nrs. 07/12617bis, 09/04670, 10/00787 en 10/02529