Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde