Over drs. Dumas Bruin RA

Registeraccountant Dumas Bruin is per 1 januari 2014 als partner aangetreden bij Spaarne. Als ras- Alkmaarder is het zijn uitdaging om de werelden boven en onder het kanaal te verbinden. Dumas is 16 jaar werkzaam geweest bij Ernst & Young.

Hij heeft als controlerend accountant ruime ervaring opgedaan in vele branches zoals het (middel-)grote MKB, veelal met een internationaal karakter, financiële instellingen en diverse zorginstellingen. Naast accountantscontroles heeft hij veel ervaring met het adviseren over management informatie, functionele inrichting van organisaties en afdelingen, het opzetten van (praktische) interne controle maatregelen en risicomanagement.

Dumas voert bij Spaarne als registeraccountant de ‘assurance’ dienstenverlening uit. Hieronder vallen de verplichte en vrijwillige accountantscontroles en beoordelingsopdrachten.

Bij controleren draait eigenlijk alles om communiceren. Dit gaat veel verder dan alleen met de controleverklaring bij de jaarrekening. Open en eerlijk bespreken van onze bevindingen, met name over de interne beheersing, is minstens net zo belangrijk. Tot slot is overleg met uw mensen belangrijk om de controle efficiënt en effectief te laten verlopen.

Alle partners bij Spaarne