Woningschenkvrijstelling

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling als het geschonkene wordt gebruikt voor de verwerving/verbetering van een eigen woning, aflossing van een hypotheekschuld of van een restschuld.

Uit de parlementaire behandeling is onder meer het volgende af te leiden.

Op de schenking in het kader van de tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is de 180-dagen-fictie van art. 12 SW niet van toepassing,

De verhoogde woningschenkvrijstelling kan per begiftigde meerdere keren worden toegepast als sprake is van meerdere schenkers. (NB Schenkingen door ouders aan kinderen moeten worden samengeteld).

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag de woningschenkvrijstelling van € 100.000 worden gesplitst in € 24.676 (het bedrag van de normale verhoogde schenkvrijstelling, tenzij deze vrijstelling al in een jaar is benut) en € 75.324 (2013), waarbij alleen het tweede bedrag voor de woning moet worden aangewend.

Een aantal banken heeft aangegeven geen boeterente in rekening te zullen brengen bij een aflossing die voortvloeit uit de verhoogde woningschenkvrijstelling. In de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2014 is het volgende vermeld.
“Inmiddels hebben Rabobank, ING, ABN AMRO en SNS laten weten onder deze voorwaarde van de berekening van boeterente af te zien.” Deze mededeling ziet op aflossingen die voortvloeien uit de verhoogde woningschenkvrijstelling